Tên / Số / ký hiệu : Số: 13-CTPH/TP-HNDT
Về việc / trích yếu

Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành 10/01/2017
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thận - Đặng Văn Đào
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 641 | Đã tải: 20
Nội dung chi tiết
SỞ TƯ PHÁP - HỘI NÔNG DÂN
        TỈNH QUẢNG NAM                        

 
 
 

Số: 13-CTPH/TP-HNDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Tam Kỳ, ngày 10  tháng 01 năm 2017
 
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
V/v thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014
của Thủ tướng Chính phủ
                  
 Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân (Sau đây gọi tắt là Quyết định 81); Căn cứ Công văn số 495-CV/HNDTW ngày 29/6/2015 về đề nghị phối hợp thực hiện Quyết định 81; Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện Quyết định số 81; Quyết định số 4530/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81; Công văn số 4800/UBND-NC ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định 81.
Sở Tư pháp và Hội Nông dân tỉnh thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp) với những nội dung sau:
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1. Phát huy vai trò trách nhiệm và tăng cường mối quan hệ giữa ngành Tư pháp với Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở, tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 81 tạo sự thống nhất cao trong việc nhận thức và hành động trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân phù hợp với tập quán văn hóa từng địa phương, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, nông dân.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
- Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức quán triệt Quyết định 81 đến cán bộ ngành Tư pháp và Hội Nông dân các cấp tạo sự nhận thức và hành động thống nhất trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.
-  Sở Tư pháp cử báo cáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn các văn bản pháp luật liên quan cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên của Hội Nông dân các cấp.
-  Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến trên báo, tạp chí của 02 cơ quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào sinh hoạt các chi, tổ Hội...
 - Sở Tư pháp tham gia cùng với Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tư vấn pháp luật liên quan đến nông dân cho các đối tượng khi có yêu cầu.
 - Sở Tư pháp tham gia soạn thảo, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến nông dân, nông thôn do Hội Nông dân tỉnh chủ trì.
- Sở Tư pháp tham gia Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại của nông dân trên địa bàn tỉnh.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
- Sở Tư pháp và Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Quyết định số 81 và Chương trình phối hợp này đến cán bộ của Hội Nông dân và ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở.
- Chỉ đạo Hội Nông dân và Tư pháp huyện, thị xã, thành phố  xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 81. Cuối năm tổng hợp tình hình báo cáo về cơ quan thường trực của 02 cơ quan.
- Ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh và Thanh tra Sở Tư pháp là bộ phận thường trực  giúp việc cho Lãnh đạo 2 cơ quan theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 81 và Chương trình phối hợp này.
- Định kỳ hằng năm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này.
 
Chương trình phối hợp có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, hai bên cùng trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.
 
SỞ TƯ PHÁP
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã Ký)
 
Đặng Văn Đào
  HỘI NÔNG DÂN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã Ký)
 
 
Nguyễn Văn Thận
 
                                           
Nơi nhận:                                                                             
- TW HND Việt Nam;                                                                                    
- Bộ Tư pháp;                                                                  
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP HĐND&UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- HND tỉnh;
- HND và Tư pháp các huyện, thị xã, Tp;
- Lưu VT STP, HND tỉnh.

                          
                                                                                          
 
Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý - Thăng Bình, 30-12-2018)
thdatquang
webquangnam

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 3811

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83449

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2458003