Tên / Số / ký hiệu : Số: 128 /KHPH-HND-SVHTTDL
Về việc / trích yếu

Kế hoạch phối hợp tổ chức giải Bóng chuyền Nam “Bông lúa vàng” nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - năm 2017

Ngày ban hành 15/02/2017
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thận - Hồ Tấn Cường
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 1021 | Đã tải: 14
Nội dung chi tiết
  HỘI NÔNG DÂN - SỞ VH, TT&DL     
             TỈNH QUẢNG NAM
 CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số:  128 /KHPH-HND-SVHTTDL             Quảng Nam, ngày 15 tháng 02 năm 2017
 
 
 
KẾ HOẠCH
Phối hợp tổ chức giải Bóng chuyền Nam “Bông lúa vàng” nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - năm 2017

 
 
 
 
          Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động số 39  /CTPH-SVHTTDL-HND 29/6/2016 giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, Thể dục Thể thao và Du lịch             giai đoạn 2016 - 2020Hội Nông dân tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức giải Bóng chuyền Nam “Bông lúa vàng” nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - năm 2017 với những nội dung                   cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Nhằm tiếp tục phát động phong trào thể dục thể thao rộng rãi trong khu vực nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường sức khoẻ, tạo sân chơi lành mạnh cho nông dân tham gia luyện tập, thi đấu thể dục thể thao, từ đó ra sức thi đua, sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
- Góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam, 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017;  đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Giải được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, an toàn, huy động nguồn lực xã hội hóa và huy động rộng khắp các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Phải tuân thủ Luật thi đấu, Điều lệ thi đấu, đảm bảo tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC:
1. Thời gian
- Khối các huyện miền núi: Tổ chức ngày từ 13 đến 15/3/2017;
- Khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng: Tổ chức ngày từ 18 đến 20/3/2017.
2. Địa điểm: Các địa phương đăng cai.
          3. Kinh phí:
- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Hội Nông dân tỉnh cùng với sự kêu gọi tài trợ (nếu có)
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA: (Có Điều lệ giải kèm theo)
IV. Tổ chức thực hiện:
Giao Ban tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm TDTT Sở Văn hoá,                      Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho lãnh đạo hai ngành theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số công việc được phân công như sau:
1. Hội Nông dân tỉnh:
- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch báo cáo chủ trương với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành lập Ban tổ chức giải cấp tỉnh;
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, đảm bảo việc tổ chức giải, đúng tiến độ, đạt kết quả, phối hợp trong việc kiểm tra hồ sơ nhân sự VĐV;
- Chỉ đạo, đôn đốc Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn đội hình tham gia giải cấp tỉnh, đồng thời vận động hội viên, nông dân cổ vũ cho giải;
- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đấu giải;
- Lập danh sách mời Đại biểu tham dự Lễ khai mạc và bế mạc giải;
- Tổ chức công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết khu vực tổ chức giải và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác như: An ninh trật tự, y tế, phục vụ nhặt bóng, nước uống trong quá trình tổ chức giải;
- Liên hệ, chọn địa điểm thi đấu;
- Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ cho giải.
- Chi phí ăn, ở, tiền bồi dưỡng cho Ban tổ chức.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa -                   Thể thao các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Hội Nông dân tuyển chọn vận động viên tham dự giải cấp tỉnh.
- Chịu trách nhiệm về chuyên môn như: Ban hành điều lệ giải, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu, kiểm tra hồ sơ vận động viên, xếp lịch thi đấu, chuẩn bị lực lượng giám sát và trọng tài điều hành giải.
- Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ tổ chức giải.
- Chi phí ăn, ở, tiền làm nhiệm vụ cho giám sát, trọng tài.
3. Hội Nông dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã,           thành phố :
Căn cứ theo Kế hoạch này, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm VH-TT cùng cấp phối hợp xây dựng kế hoạch tham gia giải Bóng chuyền Nam “Bông lúa vàng” nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017 đạ kết quả.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức giải Bóng chuyền Nam “Bông lúa vàng” nông dân lần thứ VIII - năm 2017 giữa Hội Nông dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu Hội Nông dân và Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.
 
      T/M BAN THƯỜNG VỤ
            PHÓ CHỦ TỊCH     
 
               Đã ký 
                Nguyễn Văn Thận
                      SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ  DU LỊCH
                                         KT. GIÁM  ĐỐC 
                                       PHÓ GIÁM ĐỐC   
 


                                                 Đã ký


                                             Hồ Tấn Cường
 
Nơi nhận
- Bộ  VH, TT&DL;
- Thường trực TƯ Hội ND Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội ND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở VH, TT&DL;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở VH, TT&DL;
- Các Ban thuộc Hội ND tỉnh;
- Trung tâm VH -TT, HND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT Hội ND tỉnh, Sở VH,TT&DL.
 
 
 
Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý - Thăng Bình, 30-12-2018)

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 18

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3929

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4711753