Để được công nhận xã nông thôn mới: Cần có sự hài lòng của người dân

Thứ ba - 14/11/2017 20:26
Từ năm 2017, để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), mặt trận các cấp phải đánh giá đạt kết quả chỉ số hài lòng của người dân. Đây là một trong những điểm mới để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với các tiêu chí xây dựng NTM. Ảnh: L.N.T

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với các tiêu chí xây dựng NTM. Ảnh: L.N.T

Vào cuộc trách nhiệm

Năm 2017, Quảng Nam có 11 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, đó là Đại Thắng, Đại Quang, Đại Nghĩa (Đại Lộc); Bình Sa, Bình Trung, Bình Phú (Thăng Bình); Duy Thành (Duy Xuyên); Trà Tân (Bắc Trà My); Tam Giang (Núi Thành) và Tam Thanh (TP.Tam Kỳ). Thời điểm để mặt trận lấy ý kiến sự hài lòng của người dân khi kết quả xây dựng NTM được chính quyền ghi nhận qua các bước: tự đánh giá ở cấp xã, rồi huyện thành lập đoàn phúc tra để thẩm tra lại 19 tiêu chí NTM, sau đó báo cáo trả lời bằng văn bản khi cấp xã đã đạt các tiêu chí NTM, công khai trên các phương tiện thông tin của huyện. Bấy giờ, Mặt trận cấp huyện tiến hành quy trình lấy ý kiến về sự hài  lòng của người dân đối với  kết quả xây dựng NTM cấp xã. Mẫu phiếu đánh giá thể hiện cô đọng trong 17 câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi trực tiếp liên quan đến 19 tiêu chí NTM, 4 câu hỏi còn lại là cảm nhận của mỗi người dân về vai trò lãnh đạo của cấp ủy; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; về đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã có thực sự được nâng lên hay không? Kết quả của việc đánh giá phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên ở câu hỏi cuối cùng - câu số 17 về kết quả chung xây dựng NTM tại địa phương); 16 câu hỏi còn lại phải có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm 2017, Mặt trận tỉnh đã chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên là Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, ĐoànThanh niên và Liên đoàn Lao động tỉnh. Theo đó, mỗi tổ chức gắn nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình để đăng ký công trình, phần việc chung tay xây dựng NTM; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện bộ tiêu chí NTM. Chính cách triển khai này đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận lấy ý kiến người dân. Việc phát phiếu đánh giá cho các hộ dân do chi hội trưởng các chi hội, đoàn thể triển khai thực hiện và trưởng ban công tác mặt trận chủ trì phối hợp với trưởng thôn tổng hợp, xử lý phiếu. Để người dân được hỏi dễ trả lời phiếu đánh giá, Mặt trận tỉnh đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các sở, ngành có liên quan để phối hợp cụ thể hóa các câu hỏi liên quan đến tiêu chí giao thông, điện, văn hóa, môi trường, nhà ở dân cư, an ninh nông thôn và hệ thống chính trị của xã. Người dân với cảm nhận trực quan có thể đánh giá khách quan mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí. Cạnh đó, Mặt trận cũng đã tổ chức 19 lớp tập huấn cho 1.870 cán bộ cơ sở và 960 hộ dự kiến phát phiếu đánh giá ở các khu dân cư được cấp xã chọn làm điểm phát phiếu.

Dân chủ, khách quan

Để  các địa phương  đánh giá chỉ số hài lòng của người dân trong xây dựng NTM một cách công tâm, mặt trận các cấp vào cuộc phối hợp, bàn bạc với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thống nhất về quan điểm, nội dung, phương pháp tiến hành, chọn khu dân cư làm điểm; tổ chức tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo bộ phiếu hỏi trước khi phát đến người dân… Năm nay là năm đầu tiên mặt trận lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân. Theo kế hoạch, 2 thôn được chọn làm điểm là khu dân cư Linh Cang xã Bình Phú (Thăng Bình) và khu dân cư Đông Xuân xã Tam Giang (Núi Thành). Kết thúc việc lấy phiếu tại 2 khu dân cư làm điểm sẽ được Mặt trận tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm cho các địa phương còn lại. Trên cơ sở tích hợp danh sách trên 60% số hộ dân trên địa bàn từng xã dự kiến phát phiếu, mặt trận hiệp thương phâ