Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác từ 30/12 - 8/01/2020

   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
BCH HND TỈNH QUẢNG NAM                                                    (Từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020)
 
Thời gian  
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
 
Lãnh đạo
 
Các ban, VP
 
Địa điểm
Thứ Ngày Giờ
 
 
2
 
 
30
6h30 Dự HNSK hoạt động mô hình CLB người cao tuổi Đ/c Út   Điện Bàn
         
         
         
         
 
 
3
 
 
31
7h30 Dự HNTK đánh giá kq thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 Đ/c Thận   Nhà truyền thống LLVT tỉnh
7h30 Dự HNTK CTH năm 2019 Đ/c Phin   Đại Lộc
7h30 Dự HNTK công tác người cao tuổi năm 2019 Đ/c Út   Phường An Phú
13h30 Tổ chức HNTK CTH năm 2019 Các đ/c UVBCH HND tỉnh HT UBMT tỉnh
         
         
 
 
4
 
 
  01
         
         
         
         
         
 
5
 
02
         
         
         
         
         
 
6
 
03
  Đăng ký HN TK CTH và PTNT năm 2019     Tiên Phước
         
         
         
         
* Ghi chú: Giờ ghi trên lịch là giờ họp, thời gian đi do người thực hiện sắp xếp