HỘI NÔNG DÂN TP TAM KỲ VÀ TP HỘI AN QUYẾT TÂM VƯƠN LÊN VỚI NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG MỚI

Thứ sáu - 30/06/2023 07:36
Đó là xác định, cũng là nét chung nổi bật trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 của hai đơn vị Tp Tam Kỳ và TP Hội An.
Đại hội đại biểu HND thàn phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu HND thàn phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

           Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ lần thứ XVI và Hội Nông dân thành phố Hội An lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tinh thần “ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN” là một sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt có ý nghĩa của tổ chức Hội và giai cấp nông dân thành phố; là dịp để tổ chức Hội thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận lại thực chất những kết quả đã đạt được tiếp tục phát huy; đồng thời tìm ra những hạn chế để khắc phục, phấn đấu đưa công tác Hội và phong trào nông dân phát triển toàn diện.

Ảnh: Đại biểu lãnh đạo HND tỉnh và Thành phố Hội An tặng hoa chúc mừng BCH HND thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 
 
          Nông dân tỉnh Quảng Nam nói chung và nông dân Tam Kỳ, Hội An nói riêng, vốn có truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, đã có nhiều đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử, dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hội viên nông dân Tam Kỳ đã cùng với các tầng lớp nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
        Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết và phấn đấu, nỗ lực, Hội Nông dân thành phố Tam kỳ và thành phố Hội an đã triển khai hoàn thành đạt và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng, đưa phong trào hoạt động Hội lên một tầm cao mới.  Từ công tác tuyên truyền, vận động đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đến các phong trào nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua SX-KDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM.
 

         Ảnh: Đ/c Trần Nam Hưng- UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ tặng hoa chúc mừng Đại hội

       Ảnh: Đ/c Trần Ánh - TUV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An tặng hoa chúc mừng Đại hội

 
          Đặc biệt Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An đã vận động, hướng dẫn nông dân đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, đã hình thành được nhiều mô hình hiệu quả như vùng rau an toàn Thọ Tân (Tam Ngọc), rau thủy canh nông nghiệp công nghệ cao Trường Xuân, cây ăn quả Tam Ngọc, An Phú; các mô hình trồng nấm giá trị kinh tế cao tại Tam Phú, Trường Xuân. Hiện địa phương có 14 sản phẩm nông nghiệp được công nhận sản phẩm OCOP, triển khai được 2 chuỗi giá trị thịt gà và nước mắm, qua đó hình thành các kênh tiêu thụ; đã xây dựng được 3 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm rau sạch Trường Xuân, nước mắm Tam Thanh. Hội tín chấp thành lập các tổ vay vốn, quản lý hàng trăm tỷ đồng giúp cho hàng ngàn lượt nông dân vay làm ăn có hiệu quả; vươn lên làm giàu. Thực hiện tốt các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nông dân được triển khai thực hiện khá tốt. Vận động nông dân tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc; hiến hàng ngàn m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị.
              Có thể nói rằng, những kết quả đạt được của Hội và giai cấp nông dân thành phố Tam kỳ và thành phố Hội An trong nhiệm kỳ qua, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI của Thành phố đề ra. Có được những kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân, còn có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở.
           Ghi nhận những nỗ lực cố gắng và thành tích của Hội Nông dân thành phố Tam kỳ và thành phố Hội An.  Tại các phiên Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đ/c Lê Thị Minh Tâm- UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, TUV, Chủ tịch HND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được đó; trân trọng cảm ơn sự quan tâm và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền, các ngành, đoàn thể đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng về bước phát triển mới của phong trào hoạt động Hội Nông dân 2 thành phố trong nhiệm kỳ mới, với những định hướng đã xác định trong nghị quyết Đại hội.

Ảnh: Đ/c Lê Thị Minh Tâm - UVBTV Trung ương HND Việt Nam, TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu HND thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
            Phát biểu chỉ đạo trong Đại hội của 2 đơn vị Tam Kỳ và Hội An. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh "Đối với Tam Kỳ, Hội An cũng như một số đô thị khác trên địa bàn tỉnh, số lượng hội viên không đông; nông dân làm nông nghiệp, thực sự gắn bó với nông nghiệp không nhiều; do vậy việc vận động, tập hợp nông dân tham gia hưởng ứng các hoạt động do Hội tổ chức rất khó. Tôi nghĩ rằng, đây không phải là rào cản, mà đây chính là thời cơ, là điều kiện hết sức thuận lợi để Hội tổ chức hiệu quả các phong trào hoạt động nếu chúng ta biết tranh thủ, biết khơi gợi, biết chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân”.
Phát biểu tại Đại hội đồng chí Chủ tịch HND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung như:
           Thứ nhất, Các cấp Hội tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống; đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường; tương thân, tương ái; giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc; vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; nhận thức rõ vai trò của nông nghiệp, nông thôn. Nhất là đưa các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đi vào cuộc sống thực tiễn để nông dân tiếp cận và thụ hưởng. Theo thống kê hiện nay có khoảng 20 cơ chế HĐND tỉnh ban hành trên lĩnh vực này đang còn hiệu lực.
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của nông dân; định hướng, hướng dẫn nông dân trong việc tiếp cận, chọn lọc, nắm bắt thông tin, tránh thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi của nông dân nhất là trong giai đoạn hiện nay.
           Thứ hai, chú trọng công tác kiện toàn, củng cố bộ máy Hội các cấp, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, BCH cơ sở, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Cần phải chủ động tham mưu và tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền đối với hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân; phát huy vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt; phân công cán bộ trong BCH thường xuyên tham gia sinh hoạt, hội họp, bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân, phản ảnh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho nông dân. Ban Chấp hành được Đại hội tín nhiệm bầu ra lần này, có trách nhiệm bám sát nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố và Hội Nông dân tỉnh, cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực trên từng lĩnh vực công tác của Hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; “mọi hoạt động đều hướng về cơ sở”, bám sát chi, tổ Hội, sát nông dân. Tranh thủ mọi nguồn lực, xã hội hóa các hoạt động, phong trào để xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân phát triển toàn diện.
        Thứ 3, Các cấp Hội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội trong thời kỳ mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 12 của Ban chấp hành TW Hội về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Hội; Đó là: “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn”. Tham gia thực hiện tốt các nội dung, phần việc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Hội cũng cần nghiên cứu tham mưu đề xuất xây dựng các mô hình kiểu “phố trong làng” “làng trong phố”. Thể hiện tốt hơn vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế gắn với ổn định chính trị xã hội, phòng chống tội phạm.
       Thứ tư, đẩy mạnh phong trào nông dân SX- KDG; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; mô hình hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, khởi nghiệp trong nông nghiệp của nông dân. Trong đó, đề xuất ưu tiên đầu tư hạ tầng làng nghề và kinh tế vườn theo hướng du lịch sinh thái, tạo điều kiện để cho du khách trải nghiệm và giúp cho người nông dân có thêm thu nhập, nâng cao cuộc sống; hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp và theo định hướng quy hoạch của thành phố. Hướng dẫn nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xem đây vừa là giải pháp căn cơ, vừa là động lực để phát triển nông nghiệp của địa phương, hướng đến giải bài toán liên kết, hợp tác trong nông nghiệp giữa nông dân với doanh nghiệp....  Hưởng ứng Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp của Thành phố, (giai đoạn 2022 – 2025), định hướng đến năm 2030. Tuyên truyền để nông dân thay đổi tư duy trong sản xuất, nhất là từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ, hướng đến nông nghiệp sinh thái, thông minh, công nghệ cao; chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh của mình; khuyến khích chế biến tinh, chế biến sâu; áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, làm ra các sản phẩm có giá trị cao, mở ra hướng mới về phát triển thị trường, nhằm tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho hộ gia đình nông dân; Thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, hướng đến thành lập các tổ hợp tác, HTX làm bà đỡ giúp nông dân liên kết, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Hướng dẫn nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn vì sức khỏe cộng đồng; có thương hiệu và có thị trường tiêu thụ.
        Thứ năm, xây dựng người nông dân văn minh là vấn đề rất lớn, rất quan trọng, quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 19 khẳng định “Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”. Muốn vậy, cùng với các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, để mỗi người nông dân chuyển biến được nhận thức về vai trò chủ thể, có tâm thế tự chủ, có kiến thức, kỹ năng, năng lực, bản lĩnh làm chủ bản thân, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ xây dựng, phát triển cộng đồng dân cư nông thôn,... Có tri thức, người nông dân sẽ tự phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, biết nghiên cứu, phân tích và giải quyết các yếu tố liên quan đến năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm và biết liên kết hợp tác giữa nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà Bank, nhà phân phối trong sản xuất, kinh doanh của mình. Đặc biệt với nông dân Tam Kỳ, Hội An cần phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là nhất là vận động nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm tạo cho người dân lao động nông thôn đỡ vất vả, khó khăn, yên tâm hơn khi không còn tuổi lao động."
          Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết 19 của Đảng một lần nữa khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế…; trong đó, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới…”
          Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, trách nhiệm của Hội Nông dân trong giai đoạn hiện nay là khá quan trọng, đòi hỏi Hội phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để vươn lên xứng đáng với vai trò trung tâm, nòng cốt của mình. Do đó Hội Nông dân TP Tam kỳ và TP Hội An cần phải làm tốt công tác nắm bắt thực tiễn, làm tốt việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng các chủ trương biện pháp phù hợp, đưa phong trào hoạt động hội vào thực tiễn đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Út - PCT Thường trực HND tỉnh trao Bằng khen của BCH HND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023
          Đại hội đại biểu HND TP Tam Kỳ và TP Hội An nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức, cá nhân. Đó chính là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao để Hội bước vào nhiệm kỳ mới với động lực, khí thế và quyết tâm mới. Công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Tam Kỳ và Hội An hứa hẹn phát triển vượt bật hơn nữa trong nhiệm kỳ mới xứng đáng vao trò, trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Ảnh: BCH HND thành phố Tam Kỳ khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội
 
          Đại hội HND thành phố Tam Kỳ đã bầu 23 đồng chí vào Ban chấp hành;  tại Hội nghị lần thứ nhất BCH khoá XVI bầu BTV gồm 7 đồng chí; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HND thành phố và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng – TUV, Chánh Thanh tra thành phố trúng cử chức danh Chủ tịch HND thành phố Tam kỳ khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Đặng Vinh Hùng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HND thành phố khoá XVI. Tại Đại hội HND TP Hội An đã bầu 20 đ/c UVBCH, phiên họp BCH thứ nhất bầu 6 đ/c Ủy viên Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Anh tái đắc cử chức danh chủ tịch, đồng chí Trần Hùng Cường tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HND thành phố Hội An khóa XII nhiệm kỳ 2023-2028.

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Tâm- UVBTV, Trưởng Ban XDH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 4006

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268044

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15700525