Quảng Nam hoàn thành Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ năm - 16/02/2023 15:41
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, trên cơ sở đó 18/18 Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội hội nông dân cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Nông dân cấp huyện.
Quảng Nam hoàn thành Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Quảng Nam hoàn thành Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo đại hội như: Kế hoạch số 191-KH/HNDT ngày 29/9/2022 về tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, Hướng dẫn số 18-HD/HNDT ngày 06/10/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn số 19-HD/HNDT về công tác nhân sự; Hướng dẫn số 20-HD/HNDT về công tác tuyên truyền; Kế hoạch số 205-KH/HNDT ngày 16/01/2023 về tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028… có văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND các cấp bố trí kinh phí đảm bảo để Hội Nông dân các cấp, nhất là cấp cơ sở tổ chức Đại Hội đạt kết quả, trang trọng.
Theo đó Hội Nông dân cấp huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; ban hành hệ thống mẫu văn bản để Hội Nông dân cấp cơ sở tham khảo phục vụ công tác xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội. Tính đến ngày 16/02/2023, có 35/240 cơ sở Hội tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028; trong đó có 18 đơn vị là Đại hội điểm. Nhìn chung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội diễn ra thuận lợi, tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và Hội cấp trên, các cấp Hội được bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được diễn ra trang trọng, thành công. Nhiều đơn vị còn lồng ghép tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp và chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội.
Theo kế hoạch, trong tháng 3/2023 sẽ hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở; Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện sẽ diễn ra trong tháng 4/2023 tại huyện Đại Lộc; thời gian hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện trong quý II, tiến đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 trong quý III/2023
Sau đây là một số nội dung, hình ảnh Đại hội điểm cấp cơ sở:
ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI NÔNG DÂN XÃ JƠ NGÂY, HUYỆN ĐÔNG GIANG
Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Jơ Ngây lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức 2 ngày 05-06/01/2023, tại Nhà Văn hóa xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Nguyễn Hữu Sanh - UV Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Jơ Ngây, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và 53 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400 hội viên nông dân trong toàn xã có mặt về tham dự Đại hội.
Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động Công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận và đi đến thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028. Bầu 09 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa mới, bầu Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân xã gồm 03 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên 05 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết; đồng chí Alăng Ánh tiếp tục tái cử làm Chủ tịch và đồng chí Alăng Thị Che tiếp tục tái cử làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
 Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đoàn kết Đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Jơ Ngây khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành các Chương trình đề ra và thành công tốt đẹp
                                                                                                                                 ALăng Đưa - Hội Nông dân huyện Đông Giang
 
ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI NÔNG DÂN XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN NÚI THÀNH
          Sáng ngày 7/2/2023, Hội nông dân xã Tam Mỹ Tây huyện Núi Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây là cơ sở đầu tiên được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cấp cơ sở.
          Về dự với 85 đại biểu đại diện cho nông dân của xã, có ông Nguyễn Thanh Tuấn- Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam, ông Phan Ngọc Anh- Uỷ viên Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh; ông Phạm Văn Minh- Chủ tịch Hội nông dân huyện Núi Thành; đại diện các ban, ngành cơ quan, đơn vị của huyện. Ở địa phương có ông Nguyễn Quang Hải- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ Tây, ông Phan Đình Dung- Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội nông 16 xã, thị trấn.
          Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Tam Mỹ Tây đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn của xã, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày được nâng cao. Nhiệm kỳ qua, hội đã kết nạp 250 hội viên, đến nay toàn xã có 863 hội viên. Tổ chức Hội đã phát huy vai trò nông dân trong phát triển nông nghiệp, hỗ trợ tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Hội đã thành lập HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Du Lịch Tam Mỹ Tây hoạt động đạt hiệu quả cao. Thực hiện liên kết với các hộ dân trong sản xuất và tiêu thụ Nếp bầu, là sản  phẩm đặc hữu của địa phương đã được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao. Từ nguồn Qũy hỗ trợ nông dân và ký kết với các Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hội nông dân xã Tam Mỹ Tây đang quản lý nguồn vốn hơn 7 tỷ 300 triệu đồng cho 200 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy nhiều hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững. Hội nông dân xã Tam Mỹ Tây phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, toàn hội đã làm mới 43 bể chứa rác thải lắp đặt ngoài đồng ruộng, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn, vận động hội viên đóng góp công, của làm đường bê tông nông thôn, tu bổ kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa các thôn. Nhiều năm liền được Huyện hội xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023 Hội nông dân xã được Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào nông dân. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 11 đồng chí; đồng chí Lê Văn Hồng tái cử chức danh Chủ tịch Hội nông dân xã Tam Mỹ Tây nhiệm kỳ 2023- 2028, đồng chí Phan Anh Tuấn, giữ chức danh Phó chủ tịch Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023- 2028. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 10 đồng chí.                    
Tại đại hội, đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc; tặng quà cho các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban chấp hành nghỉ công tác và trao tặng 24 suất quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.     Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ trí tuệ cao, Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Tam Mỹ Tây lần thứ X nhiệm kỳ 2023- 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới với sự thống nhất cao của các đại biểu về dự.
                                                                    Hội Nông dân huyện Núi Thành
ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI NÔNG DÂN XÃ PHƯỚC MỸ, HUYỆN PHƯỚC SƠN
Ngày 09/01/2023, Hội Nông dân xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Phước Sơn chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Lượng – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Thường trực Hội Nông dân huyện, Cấp ủy, chính quyền địa phương và 60 đại biểu đại diện cho hơn 450 hội viên nông dân của xã Phước Mỹ.
          Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Phước Mỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Hội Nông dân phối hợp tổ chức 05 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm cho 300 lượt hội viên; 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 120 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; kết nạp mới 42 hội viên, đạt 100% kế hoạch; thực hiện 12 cuộc kiểm tra công tác Hội, 42 lượt kiểm tra công tác vay vốn.
Hội Nông dân xã tín chấp và ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội 7.759 triệu đồng, cho 193 hộ vay phát triển sản xuất; Quỹ hỗ trợ nông dân 25.000.000đ cho 02 hộ vay.
Qua các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, đến nay xã có nhiều hộ làm kinh tế đạt hiệu quả như: gia đình ông Nguyễn Duy Khánh, thôn 2; ông Hồ Văn Hơn, thôn 3; Bà Hồ Thị Tuyết, thôn 1…Trong 5 năm qua toàn xã có 86 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp. Trong đó: cấp xã 50 hộ, cấp huyện 32 hộ, cấp tỉnh 04 hộ.
 Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã 02 năm liền được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen, Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 05 lượt tập thể, 12 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.
          Nhiệm kỳ mới, Hội tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Thứ nhất: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Thứ 2: Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống. Thứ 3: Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể THT, HTX trong nông nghiệp, nông thôn.
          Thường xuyên tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nêu cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, dân chủ, nhân quyền...
Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nông dân.
         Đại hội đã bầu 09 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu 09 đ/c vào đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phước Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức trong quý II/2023.
Vũ Đình Cuối – HND huyện Phước Sơn
ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI NÔNG DÂN XÃ DUY HÒA, HUYỆN DUY XUYÊN
Ngày 08 - 09/02/2023, Hội Nông dân xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Nguyễn Công Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN xã và 99 đại biểu đại diện cho 1.324 hội viên nông dân trên toàn xã. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Duy Xuyên chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, song Hội Nông dân xã đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng. HND xã Duy Hoà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức được 140 buổi tuyên truyền cho 15.450 lượt cán bộ, hội viên nông dân; kết nạp 125 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn xã đến nay là 1.324 hội viên, ở 7 chi hội trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Hội thành lập 5 tổ hội nghề nghiệp, tổ chức sản xuất lúa giống theo hình thức liên kết theo chuỗi giá trị, bình quân mỗi vụ canh tác 250ha lúa và nếp, góp phần gia tăng chất lượng và giá trị cây trồng, bảo đảm tiêu thụ nông sản với giá ổn định. Hội Nông dân xã phối hợp với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho 598 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ đạt 34 tỷ đồng. Không chỉ vậy, 5 năm qua, Hội Nông dân xã Duy Hòa nhận giúp đỡ trực tiếp cho 10 hộ nghèo và 20 hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng mới 3 ngôi nhà cho hội viên nghèo; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 1,99%. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2022 có 1.205 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 524 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.  Trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên tham gia đổ bê tông 24km đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh các trục đường chính với chiều dài hơn 7 km, cải tạo hơn 30 km hệ thống đường điện ánh sáng làng quê trong khu dân cư; xây dựng 10,4 km bê tông kênh mương. Đặc biệt, hội viên nông dân đóng góp kinh phí hơn 6 tỉ đồng, gần 3.000 ngày công, hiến trên 8.000m2 đất để xây dựng công trình hạ tầng nông thôn.
Với tinh thần trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí, đồng chí Lê Văn Hoa được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Duy Hòa khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông huyện Duy Xuyên gồm 9 đại biểu.
                                   Hồng Thái – Hội Nông dân huyện Duy Xuyên
ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐẠI CƯỜNG, HUYỆN ĐẠI LỘC
Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2022, Hội Nông dân xã Đại Cường tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028, chủ đề của Đại hội: "Dân chủ- Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển bền vững". Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đại Lộc chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trong toàn huyện.
          Về dự với Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Mai, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng Trương Hữu Mai- Huyện ủy viên- Chủ tịch HND huyện, đại biểu lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; đại biểu lãnh đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Duy Xuyên, xã Duy Hòa; biểu lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội xã Đại Cường; Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn; và 100 đại biểu chính thức đại diện cho 1.426 hội viên hội Nông dân toàn xã về dự Đại hội.
       Nhiệm kỳ qua,  cán bộ, hội viên nông dân toàn xã, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, vươn lên trong thiên tai, dịch bệnh Covid-19, tổ chức thực hiện khá toàn diện, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết của đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra và chỉ tiêu nhiệm của cấp Hội cấp trên giao, Nghị quyết của Đảng ủy xã Đại Cường đề ra. Có được kết quả đó Hội Nông dân xã tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy cán bộ từ Chi Hội đến Ban Thường vụ Hội, phát triển mới 145 hội viên; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã tổ chức 85 đợt tuyên truyền, học tập trong cán bộ, hội viên nông dân, với hơn 2500 lượt người tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Hội Nông dân
 Trong sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, BCH Hội đã  tổ chức và phối hợp mở được 25 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 17 lớp quản lý, phòng ngừa dịch hại tổng hợp, 19 lượt hội thảo về giống cây trồng mới, con vật nuôi cho hơn 5.000 lượt cán bộ hội viên và nông dân tham gia. Hội còn tín chấp cho hội viên vay hơn 5 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách -xã hội và Qũy Hỗ trợ nông dân, giúp nông dân phát triển triển kinh tế; tổ chức cho nông dân thành lập các Tổ Hợp tác sản xuất lúa giống, trồng sen nuôi cá, tráng bánh tráng...đem lại hiệu quả kinh tế cao như sản xuất lúa giống lợi nhuận thu được từ 350-400 triệu đồng/ năm. Phong trào “nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ”, được phát động sâu rộng trong nông dân. Trong 5 năm có 915 hộ nông dân đạt danh hiệu “sản xuất kinh doanh giỏi”; trong đó cấp xã 227 hộ, cấp huyện 121 hộ, cấp tỉnh 18 hộ. Đối với hội viên nông dân hộ nghèo, cận nghèo Hội đã vận động Hội Đồng hương sinh sống xa quê, các nhà hảo tâm trên 500 triệu đồng, để hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà “mái ấm nông dân”,  tặng 10 con bò, 300 con gà giống để phát triển kinh tế; tặng 900 thẻ bảo hiểm tai nạn và hàng trăm xuất quà nhân dịp tết đến, xuân về; tặng các học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn 30 chiếc xe đạp…Từ nổ lực trong phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội cho hộ nông dân nghèo đã góp phần tích cực sự tăng trưởng kinh tế chung của xã từ 11-12%/ năm.
Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nông dân đã hiến hơn 100.000 m², 470 triệu đồng và hàng hơn 1000 ngày công lao động để mở rộng các trục đường giao thông trong thôn xóm, kênh thủy lợi; trồng hoa, cây cảnh các tuyến đường dài hơn 2750 m; vận động nông dân xây dựng mới 30 vườn và chỉnh trang cái tạo hơn 500 vườn nhà theo mô hình vườn mẫu…
 Công tác bảo vệ môi trường, gìn giữu an ninh trật tự-an toàn xã hội được hội viên hưởng ứng mạnh mẽ, xây dựng được những mô hình tự quản về môi trường: “xanh-sạch-đẹp”; mô hình “Chi Hội không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Chi hội không có con em chống khám, chống lệnh”… kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ…
          Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại hạn chế trong tổ chức sinh hoạt Hội có những lúc chưa đổi được nội dung, hình thức sinh hoạt, công tác giáo dục, truyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vẫn chưa thường xuyên, thiếu sâu rộng…Trên cơ sở đó, Đại hội đã thông qua, biểu quyết những nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới; bầu BCH khóa mới 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên 8 đồng chí.
 
                                                          Dương Văn Sương- HND huyện Đại Lộc

ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ HỘI NÔNG DÂN XÃ BÌNH LÂM HUYỆN HIỆP ĐỨC
Trong 2 ngày 14-15/02/2023, Hội Nông dân xã Bình Lâm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Hiệp Đức chọn tổ chức đại hội điểm.
Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Trần Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Đ/c Huỳnh Hữu Cường - UVBTV- Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Đ/c Phạm Thị Như Lan – HUV – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Đ/c Nguyễn Tấn Hòa – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các ngành, Hội đoàn thể của xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND xã, thị trấn. Bí thư chi bộ thôn, cán bộ Hội qua các thời kỳ và đặc biệt Đại hội chào mừng 100 đại biểu là những cán bộ, HVND tiểu biểu đại diện cho 1.314 HVND toàn xã về dự Đại hội.
Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028 đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm Đại hội bầu ra 11 UVBCH, 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hiệp Đức lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành tổ chức họp phiên thứ nhất để bầu ra 03 UVBTV; Đ/c Nguyễn Anh Thuận - Nguyên PCT Hội khóa VIII giữ chức danh Chủ tịch, đ/c Đinh Thanh Long giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, UBND xã tặng 01 tập thể, 02 cá nhân và Hội Nông dân xã tặng 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.
Tại Đại hội được tuyên truyền qua tiểu phẩm tại chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội, Pano hình ảnh hoạt động và không gian trưng bày sản phẩm Ocop, hàng thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng nông sản của Hợp tác xã, nông dân SXKDG đã thể hiện bức tranh toàn diện và thế mạnh của công tác Hội và phong trào nông dân Bình Lâm nhiệm kỳ qua.
Sau khi kết thúc đơn vị Đại hội điểm, từ ngày 16-25/02/2023 BTV Hội Nông dân huyện tổ chức duyệt nội dung và nhân sự của các xã thị trấn và tiến hành tổ chức Đại hội để kết thúc vào cuối tháng 3/2023.
Hội Nông dân huyện Hiệp Đức
ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐẮC PRE, HUYỆN NAM GIANG
 Sáng nay 16/2, Hội Nông dân xã Đắc Pre (Nam Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với sự tham dự của 70 đại biểu đại diện cho 238 hội viên toàn xã. Đây là địa phương được Hội Nông dân huyện chọn tổ chức đại hội điểm.
Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Đắc Pre phối hợp tổ chức hơn 30 đợt tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân học tập các chỉ thị, nghị quyết của hội cấp trên và các luật với hơn 2.700 lượt hội viên, nông dân tham dự.
Hội tiếp tục ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để hội viên nghèo tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đến nay có 109 hộ vay vốn với hơn 3,5 tỷ đồng. Hội còn giúp đỡ 20 hộ nông dân thoát nghèo; toàn xã có 30 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân huyện Nam Giang
 

Tác giả bài viết: Hoài Thảo (tổng hợp)

Nguồn tin: Hội Nông dân tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 15158

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1941976

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15049579