Ban Chỉ đạo Kết luận 61 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hoạt động năm 2023

Thứ tư - 10/01/2024 16:11
Sáng ngày 10/01/2024, tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kết luận 61 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” năm 2023, đề ra kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024.
Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Trưởng BCĐ KL 61 Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Trưởng BCĐ KL 61 Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Trưởng BCĐ KL 61 Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Minh Tâm, TUV, Chủ tịch HND tỉnh, kiêm Phó Ban trực BCĐ KL 61 Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Kết luận 61 Tỉnh ủy, 18 Huyện, Thị, Thành ủy.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ KL 61 Tỉnh ủy đánh giá: năm 2023 với sự phối hợp của các ngành; chủ động, tích cực của các thành viên, Ban chỉ đạo đã thực hiện nhiều hoạt động, việc làm cụ thể thiết thực; nên phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân Quảng Nam trong phát triển nông nghiệp, trong xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.
Các ngành liên quan phối hợp Hội Nông dân hướng dẫn xây dựng 81 mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân các huyện xây dựng mô hình sản xuất lúa Hương Bình, lúa ST25 cho hiệu quả kinh tế cao; cung ứng 6.350 tấn phân bón theo phương thức trả chậm và trên 14.000 cây giống ăn quả chất lượng cho nông dân. Thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng năm 2023 là 13,7 tỷ đồng, đạt 171 % chỉ tiêu giao giúp cho 2.780 lượt hộ nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Sở Công thương hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp lần thứ IV – 2023. Bưu điện tỉnh phối hợp ký kết chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Hội Nông dân cấp huyện phối hợp hướng dẫn xây dựng 48 sản phẩm có nhãn hiệu, thương hiệu; 34 sản phẩm được công nhận Ocop năm 2023.
Tuyên truyền vận động nông dân thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội Nông dân các huyện đã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: Nuôi heo đen bản địa (Hiệp Đức, Phước Sơn); trồng sắn, bưởi, ổi (Phước Sơn), Nuôi dê (Nam Giang, Nam Trà My...); Nuôi chồn hương, ốc bưu đen (Bắc Trà My)... từng bước trực tiếp thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.
Các cấp Hội trực tiếp và phối hợp hướng dẫn, thành lập mới 25 hợp tác xã, 69 Tổ hợp tác với 1.231 hội viên tham gia. Đến nay đã có 138 hợp tác xã và 254 tổ hợp tác liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ nhau về vốn, kiến thức, vật tư đầu vào, thị trường đầu ra góp phần làm tăng giá trị kinh tế.
Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Tập trung tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; xúc tiến quảng bá, giải quyết đầu ra đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm Ocop của tỉnh; hỗ trợ phát triển thuỷ sản, trồng rừng gỗ lớn, chăn nuôi bền vững; phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
Thực hiện nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng Nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình “cụm dân cư nông thôn mới”, “ngày thứ 6 trong dân”, “tuyến đường nông dân tự quản”, vận động hội viên nông dân duy trì hằng tháng ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, đảm bảo cảnh quang sáng - xanh - sạch - đẹp; tổ chức các buổi Tọa đàm phát huy vai trò của Hội Nông dân trong thúc đẩy phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ocop) và xây dựng nông thôn mới; tổ chức 02 lớp đào tạo kỹ năng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho 250 học viên là Phó Chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; 27 lớp tập huấn, truyền thông về nông thôn mới, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 2.500 hội viên nông dân.
Hội Nông dân tỉnh trực tiếp xây dựng mô hình điểm về tổ Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước và mô hình nuôi heo đen bản địa tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn với số tiền gần 700 triệu đồng. Thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp hỗ trợ thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, Hội Nông dân tỉnh bàn giao 54 con bò giống và thức ăn chăn nuôi cho 27 hộ dân tham gia dự án với kinh phí gần 1,3 tỷ đồng.
Phối hợp với Trung tâm môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện dự án xây dựng mô hình điểm nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh cho 600 hộ dân với kinh phí thực hiện 1,5 tỷ đồng. Tổng nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của Hội Nông dân tỉnh gần 10 tỷ đồng và đã giải ngân đạt 100%.
Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền; phối hợp với Báo Quảng Nam tổ chức Giải thưởng báo chí viết về “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn và hoạt động của Hội Nông dân các cấp tỉnh Quảng Nam”. Hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQVN phát động, năm 2023 toàn tỉnh đã có 209.497 hộ gia đình nông dân được công nhận gia đình nông dân văn hóa.
Các cấp Hội Nông dân tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động Hội, trong năm đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tại hội nghị đã có những ý kiến phát biểu của Ban chỉ đạo Kết luận 61 Tỉnh ủy, Huyện, Thị, Thành ủy nêu lên kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động, giải pháp khắc phục những hạn chế cần khắc phục như: Hoạt động của BCĐ 61 các cấp chưa được thường xuyên; do kiêm nhiệm nên một số thành viên BCĐ chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm đại diện của tổ chức, ngành mình trong việc phối hợp với Hội Nông dân để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan.
Hội nghị cũng thống nhất với 17 nội dung dự thảo Kế hoạch công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo Kết luận 61 Tỉnh ủy sẽ thực hiện trong năm 2024, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Hoài Thảo

Nguồn tin: Hội Nông dân tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 58635

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 704188

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10725696