Phát huy ý chí tự lực tự cường, hiện thực hóa mục tiêu phát triển Quảng Nam

Thứ năm - 06/04/2023 06:47
Sáng nay 5/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phát huy ý chí tự lực tự cường, hiện thực hóa mục tiêu phát triển Quảng Nam

Phát huy ý chí tự lực tự cường, hiện thực hóa mục tiêu phát triển Quảng Nam

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng 5/4. Ảnh: N.Đ

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh, các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng gần 17.500 đại biểu dự hội nghị tại 251 điểm cầu ở cấp tỉnh, huyện, xã.

Công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên

Quán triệt đến hội nghị chuyên đề 2023, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan điểm lại những mốc son lịch sử, dấu ấn phát triển nổi bật của quê hương Quảng Nam, nhất là sau hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và hơn 25 năm tái lập tỉnh. Đồng thời khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của Đảng bộ Quảng Nam được đúc kết trong quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành trong 93 năm qua.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, thực tiễn đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục vận dụng một cách có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường phù hợp với địa phương, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan quán triệt chuyên đề năm 2023 đến các đại biểu. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan quán triệt chuyên đề năm 2023 đến các đại biểu. Ảnh: N.Đ

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần tập trung thực hiện 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Đó là nhóm nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong năm 2023 và nhóm giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Nêu ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hóa chuyên đề năm 2023, theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, trước hết, cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, tạo nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, là khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển Quảng Nam trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Cán bộ, đảng viên Sở Y tế dự hội nghị tại điểm cầu của cơ quan. Ảnh: N.H
Cán bộ, đảng viên Sở Y tế dự hội nghị tại điểm cầu của cơ quan. Ảnh: N.H

Cùng với đó, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí bí thư cấp ủy, theo phương châm “cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

“Để phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ phải chăm lo tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đây là nhân tố có tính quyết định đến sự phát triển của tỉnh” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu.

Tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ: Qua nghiên cứu, chúng ta hiểu và nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đối với mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, nhất là công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị. Ảnh: N.Đ

Trên cơ sở nắm vững mục tiêu, quan điểm và nội dung chuyên đề năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt cường đề nghị các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu các cấp tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cụ thể hóa, đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023 vào chương trình công tác hằng năm của từng ngành, từng cấp gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế; đề ra các giải pháp, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện gương người tốt việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Phát huy tính tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng sinh hoạt chuyên đề trong bản tin Thông báo nội bộ; định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề năm 2023 và kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

“Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề năm 2023; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng mô hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; đánh giá kết quả và chủ động giải quyết những vấn đề nổi cộm và xây dựng mô hình của địa phương, cơ quan, đơn vị” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Tác giả bài viết: Nguyên Đoan

Nguồn tin: Báo Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 13404

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 245019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16883317