Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh (khóa IX): Tập trung đánh giá chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng

Thứ hai - 16/12/2019 16:11
Sáng nay 16.12, HĐND tỉnh (khóa IX) khai mạc Kỳ họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh. Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội đến dự.
Quang cảnh khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh (khóa IX). Ảnh: N.Đ

Quang cảnh khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh (khóa IX). Ảnh: N.Đ

13/14 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nêu rõ: Năm 2019 - năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh cả nước và tỉnh ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, 13/14 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn).

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ cấu nguồn thu có chuyển biến; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt nhiều kết quả. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 14. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 14. Ảnh: N.Đ

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cũng nhìn nhận, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, chỉ tiêu quan trọng chưa đạt, tốc độ phát triển kinh tế đạt chưa cao. Tình hình thời tiết diễn biến bất lợi, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn. Thu ngân sách thiếu ổn định, một số nguồn thu đạt thấp so với dự toán. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Phát triển sản xuất gắn với liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa chuyển biến rõ nét. Giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, môi trường, khai thác khoáng sản còn nhiều tồn tại, diễn biến phức tạp ở một số địa bàn.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 42 báo cáo, tờ trình. Trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã trong năm 2020, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch 5 năm. Đồng thời xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính, đầu tư, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm...

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét quyết định các nội dung có tác động quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh như Quy định bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020 - 2024; Chương trình Sữa học đường; cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma tuý tự nguyện; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số nội dung quan trọng khác...

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đề nghị đại biểu HĐND phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn… vì sự phát triển của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri. 

Cơ cấu lại kinh tế phù hợp

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, so với năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 tăng khoảng 3,81% (giá so sánh 2010 - ước đạt 60.788 tỷ đồng). Ngành công nghiệp tăng trưởng chậm (tăng 3,01%); thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển (tăng khoảng 5,09%), tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hơn 55.600 tỷ đồng, đạt 101,35% kế hoạch và tăng 12,5% so với năm 2018.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.711/23.144 tỷ đồng, tỷ lệ 98,1%. Trong đó thu nội địa dự kiến đạt 18.544 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu xuất nhập khẩu 4.167/4.600 tỷ đồng, đạt 90,6%. Cơ cấu nguồn thu đã chuyển biến theo hướng tích cực, ít lệ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực.

Sau hai kỳ họp trước, Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh (khóa IX) tiếp tục được triển khai theo hình thức
Sau hai kỳ họp trước, Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh (khóa IX) tiếp tục được triển khai theo hình thức "không giấy". Ảnh: N.Đ

Về kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 hơn 31.879 tỷ đồng, tăng hơn 12,7% và chiếm 32,1% GRDP. Tổng số lao động được tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2019 hơn 35.500 người. Số lao động có việc làm mới tăng thêm hơn 14.500 lao động, đưa 5.000 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 62%, đạt kế hoạch đề ra.

Trong khi đó, qua phân tích chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 4 năm gần đây Quảng Nam đều nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chỉ số tốt. Việc thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong năm đạt khá. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.358 doanh nghiệp, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2018; số vốn đăng ký là 16.210 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có những yếu tố ngắn hạn và những vấn đề trung hạn, dài hạn cần tập trung xử lý trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Cần đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhất là chỉ tiêu tốc độ GRDP trên địa bàn để dự báo và đề ra kế hoạch phát triển, cơ cấu lại kinh tế phù hợp với tình hình.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện hiệu quả cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, định hướng của tỉnh là tập trung phát triển dịch vụ, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tác giả bài viết: NGUYÊN ĐOAN

Nguồn tin: QNO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 14962

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 246577

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16884875