Quảng Nam triển khai nhiệm vụ tuyên giáo năm 2018

Thứ sáu - 12/01/2018 13:11
Ngày 11-01-2018, Ban Tuyên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017,triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Đ.c Nguyễn Chín - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có  thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 2017

Đ.c Nguyễn Chín - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 2017

 Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thủy - Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, các đồng chí đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể ở tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức ngành tuyên giáo Quảng Nam. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chín, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Ngọc Thi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
Đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, chất lượng công việc được giao
       Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo do đồng chí Đoàn Ngọc Thi - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày đã khẳng định: Năm 2017, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dù chịu nhiều tác động từ tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh với những thuận lợi, khó khăn đan xen. Song, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các cấp, các ngành và nhất là sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nên hệ thống ngành Tuyên giáo của tỉnh đã hoàn thành công việc đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, chất lượng công việc được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong Đảng, tạo sự nhất trí và đồng thuận trong xã hội, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý là việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị, kết luận của Đảng; triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo. Công tác tuyên truyền được tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh sâu sắc các mặt của đời sống văn hóa-xã hội, kinh tế - chính trị, an ninh-quốc phòng. Tổ chức tốt các cuộc điều tra dư luận xã hội để nắm bắt thông tin và đề xuất các giải pháp chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo tính kịp thời, toàn diện việc định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm; đã biên soạn các ấn phẩm thông tin chuyên đề phục vụ thông tin, tuyên truyền phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội vùng Đông và vùng Tây của tỉnh. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều mô hình hay, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, trọng điểm, hiệu quả các cuộc điều tra dư luận xã hội, quản lý báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử đảng, lý luận chính trị. Phương thức công tác tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
       Tại Hội nghị, nhiều phát biểu tham luận, ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu về các chủ đề trọng tâm, nổi bật trên các lĩnh vực: sự phối hợp giữa Công an tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tuyên truyền, giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực an ninh tư tưởng (Công an tỉnh); kinh nghiệm trong việc phát hiện và chỉ đạo, phối hợp xử lý vụ việc phức tạp, điểm nóng tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (Huyện ủy Thăng Bình);Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí và định hướng thông tin trên mạng Internet (Sở Thông tin - Truyền Thông);   kinh nghiệm, giải pháp đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng (Huyện ủy Đông Giang); tổ chức điều tra dư luận xã hội góp phần quan trọng cung cấp thông tin, tình hình phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội địa phương (Huyện ủy Phú Ninh); công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế- xã hội (Thành ủy Tam Kỳ); những mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Huyện ủy Nam Trà My)... 
        Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo
        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước có tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tình hình hoạt động của ngành tuyên giáo trong năm qua, nhưng cho rằng, với sự nỗ lực, nhạy bén, linh hoạt trong quá trình tham mưu cho cấp uỷ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành tuyên giáo đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo khối lượng, chất lượng. Trong đó, đã chú trọng chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đảm bảo tính hiệu quả để làm điểm nhấn trong công việc, thực hiện nhiệm vụ luôn đề cao tính đổi mới, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; công tác tuyên truyền được thực hiện toàn diện, kịp thời, các cuộc điều tra dư luận xã hội cần thiết để nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, biên soạn các ấn phẩm thông tin chuyên đề phục vụ thông tin, tuyên truyền phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội vùng Đông và vùng Tây của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn cần khắc phục, như: Đổi mới công tác tuyên giáo chưa toàn diện, mạnh mẽ; Các văn bản tham mưu vẫn cần nâng cao chất lượng, giảm bớt tình hàn lâm, chung chung, phản ánh cho được thực tiễn tình hình, nhất là báo cáo sơ kết, tổng kết. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai nghị quyết của Đảng, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân chưa cụ thể, thường xuyên. Một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để ra, nhất là kỹ năng nói và viết... 
        Thống nhất với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong báo cáo, đồng chí đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với ngành tuyên giáo trong năm 2018, như sau:
       - Một là, tập trung nghiên cứu, tham mưu đổi mới phương pháp, cách thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng việc quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khoá XII và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2018; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
       - Hai là, công tác tuyên giáo cần xác định vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, của địa phương trong năm 2018, kết hợp phát huy thật tốt vai trò của lực lượng tuyên truyền, nhất là báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh để làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.
       - Ba là, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Quảng. Tham mưu, đề xuất những giải pháp ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên mạng Internet.
       - Bốn là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo cấp huyện cần tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo Đề án vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 của BCHTW Đảng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo, đẩy mạnh cải cách hành chính hoạt động của từng cấp trong hệ thống tuyên giáo, ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp. Phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các Ban xây dựng Đảng, với chính quyền cùng cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
       - Năm là, tập trung tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, trước mắt là tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tham mưu tổng kết thực tiễn, kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ và định hướng đến năm 2020.
        Công tác tuyên giáo cần góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
       Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường và các ý kiến của đại biểu, đồng chí Nguyễn Chín, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng nhiệm vụ năm 2018 với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; trong đó nhấn mạnh tính toàn diện, đổi mới, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ; chú trọng dự báo đúng tình hình và bám sát sát chương trình, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp để có cơ sở pháp lý, khoa học trong triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành. Bên cạnh xác định nhiệm vụ trong tâm của Đảng bộ tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo cần phải góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức công tác ở tất cả các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhịệm vụ ngày càng cao mà Đảng bộ giao phó và kỳ vọng ngành tuyên giáo là "mặt trận hàng đầu, lĩnh vực trọng yếu để xây dựng Đảng bộ vững mạnh". 
Cũng tại Hội nghị, có 02 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua, 04 tập thể và 04 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, có 08 tập thể và 13 cá nhân được Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen.

Tác giả bài viết: HỮU THIÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 87

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 86


Hôm nayHôm nay : 3360

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 779719

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10801227