[Tường thuật] - Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Thứ hai - 12/10/2020 16:00
(QNO) - Lúc 7h30 sáng nay 12.10, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội với sự tham dự của 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên toàn tỉnh.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại hội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. 

Để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi sự kiện này, Báo Quảng Nam online sẽ tường thuật trực tuyến nội dung phiên khai mạc tại địa chỉ http://baoquangnam.vn/.

(Bạn đọc theo dõi toàn bộ nội dung buổi tường thuật từ dưới lên)

10h50:

Đại hội kết thúc phiên làm việc buổi sáng. Theo chương trình Đại hội, chiều nay, Đại hội tiếp tục làm việc. Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục thông tin diễn biến và kết quả Đại hội trong các bản tin sau.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

10h40:

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI) báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XXII để Đại hội xem xét quyết định công tác nhân sự.

Theo Đề án, để chuẩn bị nhân sự trình Đại hội nhiệm kỳ mới, thời gian qua, Tỉnh ủy khóa XXI đã quán triệt, nghiên cứu sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc các bước quy định. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan tham mưu, giúp của Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện các khâu chuẩn bị nhân sự trình Đại hội một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công tâm và tuân thủ đầy đủ các bước theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Đồng chí Phan Việt Cường trình bày báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.
Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Về cụ thể, Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới đề nghị Đại hội xem xét, quyết định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 đồng chí (giảm 3 đồng chí so với khóa XXI). Trong đó, khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể gồm 16 đồng chí; khối Lực lượng vũ trang và các cơ quan tư pháp 5 đồng chí; khối huyện gồm 15 đồng chí; còn lại là khối các cơ quan nhà nước. Số lượng nhân sự cụ thể do Tỉnh ủy trình Đại hội là 60 đồng chí (số dư 11,32%). Trong đó, 100% nhân sự giới thiệu có trình độ đại học và cao cấp luận chính trị trở lên; tỷ lệ nhân sự trẻ, nhân sự nữ, nhân sự là người dân tộc thiểu số đảm bảo theo quy định của Đảng.

10h28:

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI) tiếp thu, cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương.

10h07: 

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua là rất đáng phấn khởi, tự hào, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, để khắc phục những khuyết điểm, những hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội tập trung thảo luận, phân tích để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm. Từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Quảng Nam phấn đấu phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng được kỳ vọng của Nhân dân.

Trên cơ sở chỉ ra những thời cơ và khó khăn, thách thức được dự báo trong những năm tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận, quyết định các vấn đề trọng tâm, trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

 

“Đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá. Tập trung phát huy tối đa các lợi thế của địa phương để tạo ra bước phát triển nhảy vọt về công nghiệp, phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ... Chủ động nghiên cứu cơ cấu mô hình tăng trưởng của tỉnh với các vùng, ngành nghề, lĩnh vực kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đi đối với việc quan tâm phát triển kinh tế bền vững, theo đồng chí Trương Thị Mai, Quảng Nam cần phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội. Tập trung thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền núi so với khu vực đồng bằng, trọng tâm là thực hiện giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh nhiệm vụ giải quyết đất sản xuất, nhà ở, hỗ trợ sản xuất, nâng cao dân trí… Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách cho đến người dân bị giải tỏa, thu hồi đất phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị và công nhân, người lao động có thu nhập thấp ở các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đồng thời, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo; chủ động xử lý tốt những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Về công tác nhân sự khóa XXII, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý. Đồng thời lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội. 

“Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

10h00: 

Tiếp tục chương trình làm việc, đồng chí Võ Xuân Ca -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXI), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tham luận. Bản tham luận có tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

 
Đồng chí Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tham luận.

Đồng chí Võ Xuân Ca khẳng định: “Gắn bó mật thiết với Nhân dân là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có sự đùm bọc, chung sức, đồng lòng của Nhân dân thì Đảng không có sức mạnh. Vì thế, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, xem việc tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, Nhân dân với Đảng là vấn đề có ý nghĩa sống còn, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

“Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy và thực hành dân chủ nhằm tăng cường sự đồng thuận xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức thể hiện rõ nét nhất mối quan hệ giữa Nhân dân đối với Đảng và chính quyền”.

 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca (bìa phải) dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất: 

Thứ nhất, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, cần lắng nghe ý kiến, nghe sự phản hồi của Nhân dân để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Thứ hai, thực hành và phát huy dân chủ rộng rãi bằng nhiều hình thức: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Lắng nghe và có trách nhiệm trong giải thích, giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, với sự thành tâm vì hạnh phúc Nhân dân. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng bò cho người nghèo.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng bò cho người nghèo.

Thứ ba, cần phải nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phải xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất, là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân; tôn trọng sự khác biệt và phát huy những điểm tương đồng, với phương châm: Lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục đích; lấy đại đoàn kết toàn dân tộc làm động lực phát triển; lấy lợi ích của đại đa số Nhân dân làm điểm tương đồng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh làm nội dung trọng tâm. 

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận đi đôi với tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 

“Cả Nhân dân và Đảng đều nhận thức được rằng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vấn đề trên và vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước Nhân dân trong sự nghiệp phát triển Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh” - đồng chí Võ Xuân Ca kết thúc bài phát biểu tham luận.

 
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

9h30:

Đại hội giải lao

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong giờ giải lao.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong giờ giải lao.

9h15: 

Đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình bày tham luận về “Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững”.

 
Đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tham luận.

Tham luận nêu rõ: “Xuất phát từ tính tất yếu khách quan, từ chiến lược phát triển của đất nước, từ tình hình thực tế của địa phương và mục tiêu của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXII là phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững, như sau: 

- Một là, cơ cấu lại thu, chi ngân sách, huy động và nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng các nguồn lực. Đẩy mạnh cơ cấu lại thu, chi ngân sách, bảo đảm an toàn nợ chính quyền địa phương. Từng ngành, lĩnh vực, địa phương phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phân bổ nguồn lực, tạo sự bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, cơ hội kinh doanh, nhất là vốn, đất đai; đảm bảo đầu tư công hiệu quả hơn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Ưu tiên chi đầu tư cho các nhiệm vụ trọng yếu, chiến lược, thúc đẩy vùng động lực để lan tỏa phát triển chung toàn tỉnh. 

 

- Hai là, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế theo hướng gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng chương trình, kế hoạch để chủ động thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cơ cấu lại các ngành dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm trong tỉnh. Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng khuyến khích đổi mới công nghệ, tự động hóa trong sản xuất nhằm tiết kiệm nguyên liệu, thời gian, nhân công, tăng nhanh năng suất lao động. Phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, tăng hàm lượng công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong từng sản phẩm. Cơ cấu lại mạnh mẽ ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

 

- Ba là, hỗ trợ mạnh mẽ để phát triển kinh tế tư nhân theo hướng áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giải pháp thứ tư là thiết lập các hệ thống công cụ ứng dụng, chuyển đổi số để phục vụ cho cơ cấu lại nền kinh tế trong trạng thái mới. 

 
Lãnh đạo tỉnh khảo sát hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

“Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện đầu tư, kinh doanh; tinh giản bộ máy, tổ chức, biên chế; đào tạo nguồn nhân lực quản lý và phát triển tài nguyên số, dữ liệu mở, gắn nền kinh tế chia sẻ với xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, năng động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” - đồng chí Trần Văn Tân nhấn mạnh.

 

8h45: 

Tiếp sau Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI), Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. 

 
Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI.

Với tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI đã khái quát những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và từng đồng chí Tỉnh ủy viên trên các lĩnh vực công tác; đặc biệt đi sâu phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nền thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và đoàn công tác của tỉnh thăm, động viên các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới phòng dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến thăm, động viên các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 khu vực biên giới.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo giai đoạn 2015 - 2020, Báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy khóa XXI cũng đề xuất một số bài học kinh nghiệm và giải pháp để Tỉnh ủy khóa mới nghiên cứu, nhằm nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới.

 
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự Đại hội.

8h07: 

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa XXI) trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội.
Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”, Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng chặt chẽ, súc tích, công phu, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ, Nhân dân toàn tỉnh và thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu nghiêm túc nhiều ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức trong cả nước, cán bộ lão thành cách mạng. 

 
Đại hội với sự tham dự của 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên toàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá toàn diện, khách quan, sâu sắc những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra những bài học kinh nghiệm lớn. 

 

Theo Báo cáo: Nhìn chung, trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện quyết liệt; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng miền núi.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng miền núi.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định và có một số chỉ tiêu cơ bản đạt tỉnh khá của cả nước. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; là động lực quan trọng để phát triển Quảng Nam nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà các già làng vùng cao.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà các già làng vùng cao.
 

Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nhiệm kỳ tới, trên cơ sở dự báo tình hình, tiềm năng, thế mạnh của Quảng Nam, Báo cáo Chính trị đề xuất 24 chỉ tiêu lớn: 

(1) Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 7,5 - 8%.

(2) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 110 - 113 triệu đồng.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9%.

(4) Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: công nghiệp - xây dựng 35,8 - 36%; dịch vụ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 17,5 - 17,4%; nông - lâm nghiệp, thủy sản 9,5 - 9,3%.

(5) Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 37% vào năm 2025 và khoảng 40% vào năm 2030. TP.Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025.

(6) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa hơn 99%.

(7) Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP hơn 30%.

(8) Tổng lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách.

(9) Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,87%.

(10) Có 160 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 9 huyện đạt chuẩn NTM; phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035.

(11) Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế khoảng 68 - 70 triệu đồng vào năm 2025.

(12) Năng suất lao động xã hội bình quân hằng năm 188 - 192 triệu đồng/lao động.

(13) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70 - 75%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người.

(14) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2025 đạt 71 - 72%.

(15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sĩ/1 vạn dân; 43,6 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20%.

(16) Có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường THCS, 60% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

(17) Trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ.

18) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%.

(19) Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng ước sạch vào năm 2025 đạt 90%.

(20) Đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp và 50% số cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy hơn 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn về môi trường.

(21) Đến năm 2025, không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

(22) Đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý.

(23) Hằng năm kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

(24) Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh; hơn 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, Tỉnh ủy khóa XXII đưa ra 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm: 

1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

2. Đẩy mạnh 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi.

4. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch.

5. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

6. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông. 

7. Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam.

 

8. Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.

9. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

10. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

11. Tăng cường công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp.

12. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

13. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

14. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Từ chương trình nông thôn mới, nhiều bản làng vùng cao như được khoác lên mình màu áo mới.
Từ chương trình nông thôn mới, nhiều bản làng vùng cao như được khoác lên mình màu áo mới.

7h50: 

Đồng chí Trần Xuân Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XXI), Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

 
Đồng chí Trần Xuân Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
 
Đại biểu biểu quyết một số nội dung tại Đại hội.

7h45: 

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI), Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Phan Việt Cường đọc diễn văn khai mạc.
Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy đọc Diễn văn khai mạc.

Diễn văn khai mạc Đại hội nhấn mạnh: “Năm năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra”. 

Điểm lại những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường khẳng định “đó là nền tảng hết sức quan trọng để Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới”.

Đạt được những thành quả to lớn trong nhiệm kỳ qua trước hết là quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ đầy trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở Trung ương; sự động viên, cổ vũ, hỗ trợ kịp thời của các địa phương bạn, nhất là thời điểm khó khăn trong đấu tranh với đại dịch Covid-19, trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai... 

“Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc và hết sức quý báu đó đã dành cho Quảng Nam trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển” - đồng chí Phan Việt Cường bày tỏ.

 
Đại biểu tham dự Đại hội.

Về nhiệm vụ của Đại hội và những năm tới, đồng chí Phan Việt Cường nêu rõ: “Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội hãy phát huy cao nhất tinh thần của người đảng viên cộng sản, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả nội dung, chương trình của Đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đã trao gửi cho tất cả chúng ta.

Trước hết, Đại hội phải tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Đại hội.

Đại hội có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn và khả năng tiếp cận, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển; có khả năng quy tụ, tập hợp khối đoàn kết thống nhất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội sẽ đề ra…
“Tự hào là vùng đất “địa linh nhân kiệt” - nơi sản sinh nhiều người con ưu tú cho đất nước, với bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương đất Quảng anh hùng, cùng những thành quả đã được bồi đắp, những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; tôi tin tưởng rằng, trên chặng đường sắp tới, với ý chí, khát vọng đổi mới, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam nhất định sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Đồng chí Phan Việt Cường kết thúc bài diễn văn.

7h40:

Đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (khóa XXI) báo cáo kết quả phiên Đại hội trù bị ngày 11.10.

Đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả phiên đại hội nội trù bị ngày 11.10
Đồng chí Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả phiên Đại hội nội trù bị ngày 11.10.

Theo đó, ngày 11.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã thực hiện các nội dung: bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 7 đồng chí; thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng và một số nội dung khác chuẩn bị cho các phiên Đại hội chính thức.

7h30:

Đại hội chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Nam Hưng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (khóa XXI) điều hành nghi lễ chào cờ.

 
Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần này có nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng nhiều vị khách quý. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội; Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Dự phiên khai mạc Đại hội còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; các ban, bộ ngành, Mặt trận, đoàn thể ở Trung ương; đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng anh em và tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa. Các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Về phía tỉnh có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đaọ tỉnh qua các thời kỳ và 347 đại biểu ưu tú đại diện cho 69.111 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

7h15:

Các đoàn đại biểu chính thức và đại biểu khách mời đã tập trung đông đủ tại hội trường nơi diễn ra Đại hội. Các đại biểu đang ổn định vị trí, chuẩn bị bắt đầu lễ khai mạc.

 
 
Các đại biểu trước giờ Đại hội.

Khu vực Đại hội được trang trí trang trọng; ngoài hành lang hội trường trưng bày nhiều hình ảnh sinh động về những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Nam trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 
Trưng bày hình ảnh thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Nam trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 bên lề Đại hội.
 
Để đảm bảo an toàn tại Đại hội, tất cả đại biểu, khách mời đều được đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe trước khi vào hội trường.
Lực lượng CSGT phục vụ Đại hội đang làm nhiệm vụ.
Lực lượng CSGT phục vụ Đại hội đang làm nhiệm vụ.
 QUẢNG NAM ONLINE

Tác giả bài viết: QUẢNG NAM ONLINE

Nguồn tin: QUẢNG NAM ONLINE

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 14022

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 448777

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16357681