Nông thôn mới ở Quảng Nam: Duy Xuyên “chạy nước rút” để về đích

Thứ năm - 03/12/2020 22:24
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Duyên Xuyên (Quảng Nam) hôm nay đã có những đổi thay vượt bậc, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo nông thôn có những đổi thay tích cực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng toàn diện, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện nhà

Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng toàn diện, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện nhà

Làng quê thay áo mới

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến cuối năm 2019, toàn huyện có 9/11 xã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận xã đạt chuẩn NTM. 

Còn lại 2 xã Duy Tân và Duy Thu phấn đấu đến 30/6/2020 hoàn thành hồ sơ minh chứng 19 tiêu chí trình UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM. Duy Xuyên phấn đấu hoàn thành 100% tiêu chí huyện NTM trình T.Ư thẩm định xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm cuối năm 2020.

"Huyện Duy Xuyên phấn đấu cuối năm 2020 trở thành huyện NTM và toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đạt chuẩn 4 xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu 50% số thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu". Ông Phan Xuân Cảnh

Theo ông Cảnh, trong quá trình thực hiện chương trình, huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. 

Trên cơ sở đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư nông thôn đã được UBND huyện phê duyệt, các địa phương xây dựng các phương án khả thi trên từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện.

Nhờ thực hiện đồng bộ việc dồn điền, đổi thửa, cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng, gắn với phát triển giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương nên đã tạo điều kiện thuận lợi để cơ giới hóa các khâu làm đất, thu hoạch..., góp phần giải phóng sức lao động, tăng năng suất và thu nhập cho người nông dân.

Nhiều mô hình phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng triển khai và nhân ra diện rộng. Đồng thời, chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho nông dân. Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2019 giảm còn 3,08% (giảm 19,9% so với năm 2010), thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 41,6 triệu đồng (tăng 24,1 triệu đồng/người so với năm 2010).

Nhìn chung bộ mặt nông thôn toàn huyện được đổi mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư và nâng cấp đồng bộ, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố. 

Người dân đã ý thức được việc xây dựng NTM chính là làm cho chính bản thân mình, gia đình mình và thôn, xóm quê mình nên đã vào cuộc tham gia tích cực, đã xây dựng và hình thành được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng NTM như: Mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, hình thành các khu chăn nuôi tập trung.

Năm 2020, huyện Duy Xuyên tiếp tục triển khai Chương trình OCOP cho 8 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm mới là chổi đót chiêm sơn, bánh tráng Hải An Duy Trinh, dầu mè đen xứ Quảng, Duy Phước, bánh dẻo Lợi Thảo, Duy Thành, thịt lợn sạch Duy Đại Sơn; và 3 sản phẩm nâng cấp là quạt gỗ trang trí, khăn lụa Mã Châu và nước mắm Duy Trinh.

Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, đã có 6 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Một số thôn có cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, như: Thôn An Hòa - xã Duy Trung, thôn Câu Lâu Đông - xã Duy Phước, thôn Lệ Bắc - xã Duy Châu, thôn Đông Yên - xã Duy Trinh. 

Các địa phương đang tiếp tục lập hồ sơ đề nghị thẩm định và xét, công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu đối với các thôn đạt chuẩn 10/10 tiêu chí theo quy định.

Nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả

Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NNPTNT huyện Duy Xuyên cho biết, triển khai Chương trình mục tiêu xây dựng NTM, ngoài việc đầu tư xây dựng hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Duy Xuyên luôn chú trọng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa bền vững, hiệu quả trong quá trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhằm tăng giá trị gia tăng cho người sản xuất, tạo động lực tương thích, góp phần quan trọng để thực hiện đạt và vượt tiêu chí số 10 (tiêu chí thu nhập).

Đến nay, toàn huyện đã triển khai được 22 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm (gồm 7 dự án khôi phục nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm tại Duy Châu, Duy Thu, Duy Hòa, Duy Phước và thị trấn Nam Phước; 3 dự án sen tại Duy Phú, Duy Thu và Duy Hòa; 4 dự án sản xuất lúa, nếp giống tại Duy Hòa, Duy Phước, Duy Sơn, Duy Vinh; 4 dự án trồng cây ăn quả tại Duy Phú, Duy Thu, Duy Sơn; 2 dự án cây ớt tại Duy Châu, 2 dự án rau sạch tại Duy Thu và thị trấn Nam Phước), thu hút hơn 12 công ty ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với 8 HTX nông nghiệp đại diện hàng trăm hộ nông dân tham gia dự án.

Qua 3 năm thực hiện, các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị đã đạt được một số hiệu quả quan trọng, nông dân rất phấn khởi như dự án sản xuất lúa giống tại HTX Nông nghiệp Duy Hòa 2, dự án trồng dâu nuôi tằm tại HTX Nông nghiệp Lệ Bắc, dự án trồng cây sen tại HTX Nông nghiệp Duy Phú... 

Dự án trồng cây ăn quả tuy chưa đến kỳ thu hoạch nhưng hiện nay đã và đang phát triển rất tốt, bà con chăm sóc đúng quy trình hướng dẫn và hy vọng sẽ đạt hiệu quả tốt, nhất là mô hình cây ăn quả kết hợp du lịch tại Duy Phú và Duy Thu.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Duy Xuyên đã tập trung triển khai quyết liệt, đến nay đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP cấp tỉnh công nhận 5 sản phẩm đạt 3 sao thuộc 4/6 nhóm ngành theo quy định của bộ tiêu chí, bao gồm ngành thực phẩm (nước mắm Duy Trinh, sen sấy khô Trà Lý), ngành đồ uống (trà lá sen Thu Bồn), ngành thủ công mỹ nghệ (quạt gỗ trang trí) và ngành vải, may mặc (khăn lụa Mã Châu).

Giai đoạn 2021-2025, huyện Duy Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn NTM, xây dựng các thôn ở các xã đạt chuẩn thành các khu dân cư NTM kiểu mẫu có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự đảm bảo.

Phấn đấu năm 2020 huyện Duy Xuyên trở thành huyện NTM và toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đạt chuẩn 4 xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu 50% số thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

"Thời gian tới, huyện Duy Xuyên tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cùng các xã trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM", xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị; không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, làm nền tảng để xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyên" - ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho hay.

 

Nguồn tin: danviet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Diễn đàn các cấp Hội Nông dân ngày 19.01.2023

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 1281

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63766

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6901443