Xây dựng nông thôn mới: Không chạy theo thành tích

Thứ sáu - 02/03/2018 06:38
Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 18 huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 và triển khai những mục tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2018, do UBND tỉnh tổ chức hôm qua 28.2.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến diễn ra hôm qua 28.2. Ảnh: N.SỰ

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến diễn ra hôm qua 28.2. Ảnh: N.SỰ

Chuyển biến tích cực

Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, năm 2017 ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020 từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Cùng với đó, các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ nhiều nguồn vốn huy động, năm 2017 Quảng Nam tiếp tục đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM, trong đó chủ yếu ưu tiên thi công kết cấu hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển sản xuất. Ông Muộn cho biết, năm qua Quảng Nam tiếp tục nhựa hóa và bê tông hóa hơn 160km đường giao thông nông thôn, ít nhất 70km giao thông nội đồng và xây dựng 300 cống thoát nước các loại. Đồng thời kiên cố hóa hơn 397km kênh mương nội đồng, thi công hơn 80 công trình thủy lợi, làm mới hơn 140km đường điện thắp sáng. Ngoài ra, xây mới và nâng cấp, sửa chữa 36 nhà văn hóa xã, 45 khu thể thao xã, 200 nhà văn hóa thôn, 130 khu thể thao thôn, 33 công trình nước sạch, 20 chợ, 15 trạm y tế, 20 đài truyền thanh cấp xã... Bên cạnh việc chú trọng xây dựng hạ tầng, thời gian qua các địa phương cũng tiếp tục triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thửa trên đất nông nghiệp, thí điểm mô hình tích tụ ruộng đất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết sản xuất. Đặc biệt, đề án phát triển sản xuất của các xã đã được bổ sung nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thúc đẩy hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phát triển ngành nghề nông thôn.

Theo ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là một trong những nội dung trọng tâm của tiến trình xây dựng NTM. Để việc thực hiện chương trình này mang lại hiệu quả cao, các đơn vị liên quan cấp trên cần tổ chức đào tạo chuyên sâu về quản lý, cách thức tổ chức thực hiện cho cán bộ phụ trách các cấp. Đồng thời tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại những mô hình đã thành công lớn trên cả nước và tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm OCOP để các chủ thể sản xuất tiếp cận, thực hiện. Cạnh đó, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ vay vốn để đầu tư sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thị trường sản phẩm OCOP ổn định, lâu dài...

Qua báo cáo từ các địa phương cho thấy, đến cuối năm 2017 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của tỉnh là 13,11 tiêu chí/xã, tăng 0,61 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016 và tăng 10,50 tiêu chí/xã so với năm 2010. Trong năm 2017, Quảng Nam có thêm 9 xã cán đích NTM, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM đến thời điểm này lên 71 xã, chiếm tỷ lệ 34,80% trong tổng số xã thực hiện chương trình trên toàn tỉnh. Theo kế hoạch, năm nay Quảng Nam phấn đấu có thêm 15 xã cán đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2018 lên 86 xã, chiếm tỷ lệ 42,16%. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của toàn tỉnh là 14 tiêu chí/xã. Số xã đạt 15 - 18 tiêu chí khoảng 16 - 18 xã và giảm 13 - 15 xã đạt dưới 8 tiêu chí...

Theo thống kê, năm 2017 thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn Quảng Nam đạt 27,6 triệu đồng, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2016. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn 9,28%, giảm 1,85% so với năm 2016. Trong tổng số 204 xã tham gia xây dựng NTM, đến nay có 98 xã đạt tiêu chí về thu nhập, 109 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, 181 xã đạt tiêu chí về lao động có việc làm...

Đồng bộ nhiều giải pháp

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới ngành liên quan và chính quyền các địa phương còn nhiều việc phải làm. Theo ông Lê Muộn, đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018 cần khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí theo quy định, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt ngay từ đầu năm. Đồng thời tập trung giữ vững và xác lập hồ sơ các tiêu chí đã đạt để tích lũy làm cơ sở xét công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm. Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019 - 2020, bên cạnh việc tập trung giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt thì phải linh hoạt lồng ghép và cân đối nguồn lực từ chương trình NTM trong kế hoạch năm 2018 và các kênh vốn khác để thực hiện những tiêu chí gần đạt, trong đó chú trọng 3 tiêu chí về “chất” nhưng rất khó đạt là thu nhập, hộ nghèo và tổ chức sản xuất.

Năm 2017, nhiều địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.SỰ
Năm 2017, nhiều địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.SỰ

Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư cho rằng, trong 2 năm 2016 - 2017 việc huy động nguồn vốn tín dụng còn khá thấp so với quy định của Chính phủ trong tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM. Vì vậy, thời gian tới cần phát huy hiệu quả đầu tư của nguồn vốn tín dụng hơn nữa, nhằm hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững. Mặt khác, tạo điều kiện khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã để thành phần kinh tế này mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn. Cùng với đó, hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho người dân, các tổ chức kinh tế vay vốn tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp - nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và vốn tín dụng đầu tư xây dựng NTM. Việc hỗ trợ vốn tín dụng phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho rằng, để việc thực hiện chương trình NTM mang lại thành công lớn, thời gian tới các cấp, các ngành phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên. Cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã NTM theo quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu trong năm 2018 tất cả các xã trên địa bàn tỉnh hoàn tất khâu này. Đặc biệt, các cơ quan có trách nhiệm phải tích cực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi và phát triển mạnh các ngành nghề mới nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, cần đầu tư có trọng điểm, ưu tiên những công trình thực sự bức xúc. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: “Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị hết sức trọng tâm nhưng việc thực hiện phải hướng đến mục tiêu là thiết thực và hiệu quả chứ không nên chạy theo thành tích”.

NGUYỄN SỰ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 97


Hôm nayHôm nay : 7278

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 817027

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10838535