Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026


Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 27/05/2021 .Lượt xem: 1150 lượt.
 

 
 


Nguồn tin: Sở Nội vụ Quảng Nam