Điện Bàn - Ngày hội thu mua lúa thương phẩm

Sáng ngày 21/9/2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông Dân thị xã Điện Bàn tổ chức ngày hội thu mua lúa thương phẩm.
Điện Bàn - Ngày hội thu mua lúa thương phẩm
Vụ Hè thu 2023, được sự tư vấn, hỗ trợ của Trung tâm  Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, hội viên nông dân xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn tiến hành sản xuất lúa thương phẩm ĐT 100 sử dụng phân bón Bình Điền trên địa bàn xã. Tổng sản lượng  lúa thu được 40 tấn. Ngay sau khi thu hoạch,  Trung tâm GDNN & HTND thuộc Hội Nông dân tỉnh liên kết tiêu thụ lúa với giá thu mua cao hơn giá thị trường nên bà con nông dân rất phấn khởi.

Tác giả bài viết: HND TX Điện Bàn

Nguồn tin: HND TX Điện Bàn