HND thị xã Điện Bàn phát động ra quân đầu vụ thực hiện sản xuất nông nghiệp Đông Xuân 2022-2023

Chương trình nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân (2022-2023); đồng thời, tuyên truyền vận động bà con nông dân thực hiện gieo trồng đúng lịch thời vụ.
Trao tặng bộ nông cụ sản xuất cho Hội Nông Dân xã Điện Phương
Chương trình ra quân diễn ra với các hoạt động như: Hướng dẫn pha trộn bả diệt Chuột, diệt trừ cây Mai Dương, Vệ sinh kênh mương, diệt ốc Bưu vàng, Cày ải... Qua đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi cho bà con nông dân bước vào vụ Đông Xuân 2022-2023.
Tại chương trình, Hội Nông dân thị xã đã trao tặng cho Hội Nông Dân xã Điện Phương bộ nông cụ sản xuất để HND xã duy trì thực hiện mô hình "Ngày thứ bảy của nông dân" và 40 thẻ Bảo hiểm tai nạn cho hội viên nông dân xã.

Tác giả bài viết: Hoài Bảo

Nguồn tin: HND Thị xã Điện Bàn