Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2, khoá IX (mở rộng)

Sáng ngày 20/12/2023, tại Hội trường cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2, khoá IX (mở rộng) đã diễn ra nhằm thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng; đồng chí Lê Thị Minh Tâm - UVBTV Trung ương HND Việt Nam, TUV, Chủ tịch HND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị  lần thứ 2, BCH HND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
          Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 04 dự thảo văn bản quan trọng gồm: Chương trình hoạt động toàn khoá của BCH HND tỉnh khóa IX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thượng vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HND tỉnh khoá IX.
         Thành công của Hội nghị đã góp phần quan trọng nhằm cụ thể hóa các giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội đại biểu HND tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Tấn Trọng

Nguồn tin: HND tỉnh