Hội nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2022

Sáng ngày 07 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh đã diễn ra Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2022.
Hội nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2022

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Thường vụ; trưởng phó các Ban, Văn phòng Trung tâm; Chủ tịch Hội Nông dân 18 huyện, thị xã, thành phố; cán bộ công chức, viên chức, người lao động Hội Nông dân tỉnh. Báo cáo viên Hội nghị Thạc sỹ Trần Ngọc Nhiều – Giảng viên chính Trường Chính trị tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin chuyên đề về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trọng tâm là quan hệ giữa Nga và Ukraina trong thời gian qua; định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian đến. Những nội dung chính của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII); Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Tỉnh uỷ. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh quán triệt, định hướng chung cho hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, thông tin một số nội dung hoạt động hội.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt được các thông tin, nội dung thiết thực, tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác Hội ở địa phương trong thời gian đến.

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Tâm

Nguồn tin: Ban Xây dựng Hội Hội Nông dân tỉnh