Huy động gần 15 tỷ đồng trong “Tuần lễ chung tay gửi tiết kiệm vì người nghèo”

Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Điện Bàn vừa tổ chức buổi giao ban với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác nhằm đánh giá kết quả đợt Tuần lễ huy động tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2021.
Các Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã có sự vào cuộc quyết liệt trong việc tuyên truyền Tuần lễ Huy động tiết kiệm chung tay vì người nghèo tại Thị xã Điện Bàn. Theo đó, cả hệ thống huy động gần 15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 150% so với chỉ tiêu cam kết, cụ thể: Hội LHPN huy động gần 4,5 tỷ; Hội Cựu Chiến Binh hơn 2 tỷ; Thị đoàn hơn 1,6 tỷ và Hội Nông dân huy động hơn 2,6 tỷ đồng; người dân gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch hơn 3,3 tỷ. Số tiền này sẽ được giải ngân cho những hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng hưởng lợi khác từ hoạt động chính sách xã hội của nhà nước theo đúng phương châm của chương trình là gửi tiết kiệm vì người nghèo.
 Được biết, lãi suất huy động gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay tương đương với các Ngân hàng nhà nước khác.

Tác giả bài viết: Hồng Hoa

Nguồn tin: HND Thị xã Điện Bàn