Núi Thành triển khai mô hình thu gom rác thải từ tàu thuyền trên biển

Núi Thành triển khai mô hình thu gom rác thải từ tàu thuyền trên biển
Hội Nông dân huyện Núi Thành tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức cho thuyền trưởng và ngư dân thực hiện mô hình thu gom rác thải phát sinh từ tàu thuyền đưa đi xử lý, tại Cảng cá An Hòa, xã Tam Giang. 100 thuyền trưởng và thuyền viên đánh bắt thủy sản trên địa bàn xã Tam Giang tham dự.
Sau Hội nghị UBND xã Tam Giang đã phát động lễ ra mắt mô hình thu gom rác thải trên tàu, trao tượng trưng băng rôn tuyên truyền và 100 bao tải lớn cho các thuyền trưởng và thuyền viên để thực hiện việc thu gom rác thải.
Đây là hoạt động nhằm khơi dậy ý thức cho các thành viên trên tàu đánh bắt xa bờ cùng nhau thực hiện. Hy vọng sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng cho các địa phương khác áp dụng.

Tác giả bài viết: Mỹ Sơn-PCT HND xã Tam Giang

Nguồn tin: HND huyện Núi Thành