Tây Giang: Hỗ trợ nông dân trồng cây ăn trái

Cấp giống mít thái lan tại xã Lăng
Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tích cực hỗ trợ hội viên nông dân trong phát triển sản xuất thông qua các hoạt động như hỗ trợ về vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả…góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Trên cơ sở đó, sáng ngày 8/7/2020 Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp tổ chức cấp 2000 cây giống mít thái lan cho hộ hội viên nông dân nghèo, từ nguồn vốn 30a thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại  xã Lăng.

Tác giả bài viết: Hốih Biêu

Nguồn tin: HND huyện Tây Giang