Tây Giang ký kết hợp tác tuyển sinh xuất khẩu lao động Nhật Bản – Hàn Quốc

Tây Giang ký kết hợp tác tuyển sinh xuất khẩu lao động Nhật Bản – Hàn Quốc
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch của UBND huyện về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức sàn giao dịch việc làm, học nghề, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2023; sáng ngày 14/4/2023, tại phòng họp khối Mặt trận - Đoàn thể huyện, Hội Nông dân; Hội Nông dân; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn thống nhất ký kết kế hoạch Liên tịch tổ chức vận động, tuyên truyền công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo các Chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2023. Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao dân trí và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Tác giả bài viết: Hốih Biêu

Nguồn tin: HND huyệnTây Giang