Thăng Bình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ hội năm 2019

Tham dự chương trình có 150 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND 22 xã, thị trấn và 106 Chi Hội trưởng Nông dân trên địa bàn huyện. Cán bộ hội được trang bị những lý luận về vị trí, vai trò của HND Việt Nam trong hệ thống chính trị, Nghị Quyết Đại Hội đại biểu HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và những vấn đề cơ bản về xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở.
Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023
Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác hội, trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị, Hội Nông dân huyện Thăng Bình đã tổ chức cuộc thi cán bộ, hội viên nông dân huyện Thăng Bình tìm hiểu về Nghị Quyết Đại hội đại biểu HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Có 22 đơn vị là cán bộ hội viên nông dân của 22 xã, thị trấn tham gia. Thông qua đó, đánh giá lại nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân sau khi tiếp thu chương trình bồi dưỡng, đồng thời góp phần tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị Quyết Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện. Kết quả, đơn vị HND xã Bình Trung đạt giải nhất; HND xã Bình Giang đạt giải nhì; HND xã Bình Sa đạt giải ba./.

Tác giả bài viết: HND huyện Thăng Bình

Nguồn tin: HND huyện Thăng Bình