Thăng Bình: tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thực hiện theo chương trình kế hoạch năm 2018 về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tính đến ngày 07 tháng 9 năm 2018 Hội Nông dân huyện Thăng Bình đã phối hợp với các cơ quan liên quan như Phòng NN&PTNT, Trung Tâm DN&HT Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức được tổng cộng 9 lớp nghề cho hội viên Nông dân. Trong đó gồm các lớp nghề: Nhân giống cây ăn quả; Trồng hoa cúc, ly, hoa đồng tiền; Trồng hồ tiêu; Nuôi bò vỗ béo; Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi. Hiện nay đã có 4 lớp  nghề tại 4 Hội cơ sở là Bình Chánh, Bình Sa, Bình Quý, Bình Phục đã hoàn thành chương trình khóa học và tổ chức bế giảng. Đây là những lớp nghề với thời gian học dưới 3 tháng rất thiết thực với nông dân trên địa bàn huyện. Đối với những lớp nghề còn còn lại đang tiếp tục học và chuẩn bị kiểm tra, đánh kết quả học viên cuối khóa để tiến hành bế giảng trong tháng 9 năm 2018 theo kế hoạch.

Tác giả bài viết: Huỳnh Quới – PCT HND Thăng Bình

Nguồn tin: HND Thăng Bình