Giải ngân 680 triệu đồng Quỹ HTND giúp 8 hộ nông dân phát triển kinh tế

Hội ND thị xã Điện Bàn vừa giải ngân 680 triệu đồng nguồn vốn Quỹ HTND thị xã để triển khai 08 dự án.
Khách đến tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của nông dân
Theo đó, có 08 hộ của 06 đơn vị xã, phường được giải ngân trong năm 2020, cụ thể: 02 hộ dân thuộc Hội ND phường Vĩnh Điện được vay 200 triệu đồng mở rộng sản xuất kinh doanh; 04 hộ vay 300 triệu đồng thực hiện dự án chăn nuôi bò lai sinh sản ở các xã Điện Minh, Điện Phước, Điện Hồng; 02 hộ ở phường Điện Nam Trung vay 180 triệu thực hiện dự án chăn nuôi lợn và gia cầm.

 
Hàng năm, Quỹ HTND thị xã được các cấp lãnh đạo quan tâm cấp bổ sung kinh phí hoạt động nên tăng trưởng theo định kỳ. Dự kiến năm 2020, nguồn quỹ HTND cấp thị xã đạt 01 tỷ đồng. Những năm qua, Quỹ HTND đã giúp các hộ dân tiếp cận các loại giống cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều hộ đã trở thành những gương nông dân SXKD giỏi các cấp.

Tác giả bài viết: HỮU TÚ