Hội viên, nông dân huyện Đại Lộc hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện

Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của mỗi hội viên nông dân thể hiện nghĩa cử cao đẹp giàu tính nhân văn “giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”; Hội Nông dân các xã của huyện Đại Lộc đã tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên về ý nghĩa hoạt động hiến máu tình nguyện. Vừa qua, hội viên nông dân của 3 xã Đại Cường, Đại Thắng, Đại Phong đã vận động 43 hội viên, nông dân tham gia hiến 34 đơn vị máu.


Tác giả bài viết: HND huyện Đại Lộc

Nguồn tin: HND huyện Đại Lộc