Năm 2017, Hiệp Đức tăng 478 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Hội Nông dân huyện Hiệp Đức vừa phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015- 2017.
Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2017
Các cấp Hội nông dân và ngành nông nghiệp huyện xác định công tác chỉ  đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo là một trong những phong trào trọng tâm. Hội nông dân huyện đã nhận ủy thác cho hội viên vay từ nguồn vốn Ngân hành chính sách xã hội 69 tỷ đồng/1879 hộ, Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và tỉnh 700 triệu đồng, vận động quỹ hỗ trợ nông dân huyện 542 triệu đồng; ngoài ra hội viên nông dân còn vay từ nhiều nguồn vốn khác trên 1,5 tỷ đồng/25 hộ. Các nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Nhờ được thường xuyên tập huấn, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật nên nhiều hộ gia đình đã đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư thiết bị kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để tăng năng xuất lao động, giảm giá thành sản phẩm; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thâm canh tăng vụ đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Số lượng hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hằng năm đều tăng, đến năm 2017 đã có 1.727 hộ (tăng 478 hộ). Trong đó, danh hiệu cấp trung ương 01 hộ, cấp tỉnh có 19 hộ, cấp huyện 298 hộ và cấp cơ sở 1.409 hộ. Nhiều hộ giữ vững danh hiệu và có chiều hướng phát triển khá như hộ ông Phan Phước Nhường (Hiệp Hòa), ông Nguyễn Văn Sáu (Bình Sơn), ông Trần Tám (Bình Lâm)… thu nhập hàng năm từ 100 đến 300 triệu đồng, đã thu hút hàng chục lao động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn./.

Tác giả bài viết: Ánh Đào

Nguồn tin: Hội Nông dân huyện Hiệp Đức