Quyết liệt phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm (CGC) và các chủng vi rút CGC lây sang người kịp thời và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 25/01/2021 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan triển khai các nội dung.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh CGC theo đúng quy định của pháp luật về Thú y và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019- 2025, Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh CGC và các 2 chủng vi rút CGC lây sang người), hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đối với địa phương đang có ổ dịch CGC cần tập trung các nguồn lực để xử lý gia cầm mắc bệnh; tổ chức tiêm phòng khẩn cấp ổ dịch; thực hiện vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc theo quy định. Kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện, xã. Căn cứ kê khai hoạt động chăn nuôi của tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm, chỉ đạo rà soát, thống kê toàn bộ đàn gia cầm thuộc đối tượng phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin trên địa bàn, tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cúm theo quy trình nuôi để đảm bảo miễn dịch bảo hộ cho đàn gia cầm. Kiên quyết không hỗ trợ đối với những cơ sở chăn nuôi không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, không tiêm vắc xin phòng bệnh cúm (nếu có dịch CGC xảy ra).

Đồng thời, hướng dẫn chủ chăn nuôi tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất; chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia cầm có biểu hiện bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo ngay cho nhân viên Thú y xã hoặc UBND cấp xã, để báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên kiểm tra, lấy mẫu gửi xét nghiệm bệnh theo quy định. Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán gia cầm tại các chợ, điểm trung chuyển, tập kết gia cầm sống trên địa bàn để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan. Gia cầm mua về nuôi phải rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y theo quy định của pháp luật. Đặc biệt lưu ý những đàn gia cầm có nguồn gốc từ những địa phương đang có dịch. 

Quản lý các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung/điểm giết mổ gia cầm theo phương án phê duyệt của địa phương nhằm kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ việc đưa gia cầm vào cơ sở giết mổ/điểm giết mổ. Xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ gia cầm không đúng địa điểm quy định, giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc làm phát sinh, lây lan dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh CGC; đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm; không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; chỉ sử dụng thịt gia cầm đã được nấu chín, không ăn tiết canh, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CGC.

Tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1/2021 từ nguồn hóa chất hỗ trợ của Nhà nước. Thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021. Thực hiện báo cáo theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống dịch CGC của địa phương theo phân cấp ngân sách và các quy định hiện hành. 

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực (vắc xin nguồn dự trữ, vật tư, dụng cụ, hóa chất) để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh CGC trên địa bàn tỉnh. Xuất hóa chất, vắc xin từ nguồn dự trữ để hỗ trợ các địa phương thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và tiêm phòng khẩn cấp ổ dịch. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua hóa chất, vắc xin bổ sung đảm bảo đủ lượng hóa chất, vắc xin dự trữ để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức lấy mẫu theo quy định. Trường hợp trong năm, dịch bệnh phát sinh lây lan trên phạm vi rộng và xuất hiện nhiều chủng vi rút mới, xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí để thực hiện. Phối hợp với Sở Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống các chủng vi rút CGC có khả năng lây sang người. - Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện phòng, chống dịch CGC. 

Sở Y tế chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm, sản phẩm gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. 

Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Thú y, Công an tăng cường kiểm tra các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn dịch bệnh. 

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp lực lượng Thú y, Quản lý thị trường ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đạt hiệu quả.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tích cực thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tác hại và tính chất nguy hiểm của bệnh CGC để nhân dân biết và phòng tránh. 

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cụ thể, hiệu quả; hướng dẫn, chỉ đạo địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

File đính kèm: Công điện

Nguồn tin: quangnam.org.vn