Xuân xanh kết nhành hy vọng

Quảng Nam bước vào mùa xuân mới, bên cạnh mấy chuyện không vui của năm cũ và những khó khăn, thách thức mới đã được dự lường từ bối cảnh chung của tình hình thế giới và trong nước; còn có cả hành trang khá dày dặn được xây đắp nên từ truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng.
Một góc đô thị ven sông Thu Bồn. Ảnh minh họa.
Từ sự ổn định vững chắc về quốc phòng và an ninh, từ quy mô nền kinh tế và nguồn thu ngân sách đứng trong tốp đầu của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, từ những thành quả to lớn trong công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, từ sự lan tỏa phong trào khởi nghiệp…

Đặc biệt năm qua đã hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ đó nhận diện và khơi dậy những tiềm năng, lợi thế riêng có, đưa Quảng Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đó là những chỉ dấu quan trọng ấp ủ niềm tin để ươm hạt mầm hy vọng vượt qua mọi khó khăn, thách thức trước mắt, để vươn lên, tiến tới.

Năm Giáp Thìn - 2024, là năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cả giai đoạn 2021-2025 đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, cũng là năm chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

Tỉnh ủy Quảng Nam đã xác định chủ đề công tác năm là “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xét trong lĩnh vực kinh tế, là tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, biến “lợi thế tĩnh” từ tiềm năng tài nguyên thiên nhiên sinh thái, văn hóa thành “lợi thế động” để phát triển bao trùm, bền vững theo mục tiêu PHÁT TRIỂN XANH.

Muốn thực hiện tốt các nhiệm vụ, Tỉnh ủy cũng đặt ra giải pháp củng cố tổ chức bộ máy, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt hành động đi đôi với bảo vệ cán bộ vì lợi ích chung.

Đây là “chìa khóa” quan trọng để giải quyết hiệu quả những hạn chế tồn tại, lấy lại đà tăng trưởng, thúc đẩy phát triển mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hiện thực hóa tầm nhìn và “khát vọng Quảng Nam”.

Cách đây tròn 60 năm, trong lời thơ chúc Tết Giáp Thìn - 1964, Bác Hồ đã kêu gọi “Bắc Nam như cội với cành/Anh em ruột thịt đấu tranh một lòng…”. Lời thơ ấy vang vọng tinh thần kêu gọi đoàn kết để làm nên sức mạnh toàn dân tộc.

Đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu từ kháng chiến chống giặc ngoại xâm đến xây nền hòa bình cho Tổ quốc, làm cho dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Đoàn kết không chỉ trong Đảng mà cả trong toàn xã hội, toàn dân, không chỉ trong nước mà cả bè bạn năm châu. Những tin vui từ ngoại giao Việt Nam năm 2023 với việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, Nhật Bản; tiếp tục nâng cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc,… cũng là nhờ phát huy đoàn kết, hợp tác quốc tế, mở đường hội nhập sâu rộng để phát triển thịnh vượng hơn.

Chính vì vậy, với Quảng Nam, trong bộn bề gian khó, chỉ khi phát huy sức mạnh đoàn kết mới vượt được thử thách, tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện khát vọng tự lực tự cường, xây đắp quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

Suốt hành trình mở cõi dựng xây xứ sở, đất Quảng đã tiếp bước truyền thống đoàn kết đi lên. Đặc biệt sau 27 năm tái lập tỉnh, từ tỉnh nghèo nhất nhì cả nước trở thành tỉnh khá của khu vực duyên hải miền Trung.

Năm con Rồng, mong xứ sở “con Rồng cháu Tiên”, sẽ có bước tiến “phi long tại thiên”, mưa thuận gió hòa qua những vùng miền, từ Thăng Long, Hạ Long, Long Hải, đến Cửu Long…

Và vùng đất, con người xứ Quảng, kết nhành hy vọng để có mùa xuân xanh!

Nguồn tin: Báo Quảng Nam