Xã đầu tiên của tỉnh được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng nay 28.5, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình chủ trì hội nghị góp ý báo cáo thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã Đại Hiệp (Đại Lộc) năm 2020.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.A
Dự hội nghị có lãnh đạo Sở NN&PTNT, thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế - xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các hội, đoàn thể của tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2014 xã Đại Hiệp được công nhận đạt chuẩn NTM, đến năm 2019 đạt chuẩn xã NTM nâng cao, năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Địa phương đang hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2020.

Theo báo cáo thẩm định, đến năm 2020, xã Đại Hiệp đạt chuẩn 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Xã không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,2%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định đạt 95,1%; 15/15 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn; xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có công dân phạm tội…

Thu nhập bình quân đầu người của xã Đại Hiệp đạt 45,2 triệu người/năm (năm 2020). Ảnh: V.A
Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Đại Hiệp đạt 45,2 triệu đồng. Ảnh: V.A

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh định hướng thảo luận liên quan đến sự phù hợp của nội dung dự thảo báo cáo thẩm định với các quy định hiện hành về tiêu chí, trình tự thủ tục hoàn thiện hồ sơ để xét, công nghiệp xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tính trung thực, thực chất và mức độ bền vững các tiêu chí đã đạt được; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất về chính sách, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả xã NTM kiểu mẫu…

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đề nghị công nhận xã Đại Hiệp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. Tuy nhiên, để xã NTM kiểu mẫu phát triển bền vững thì cần xem tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc chung tay xây dựng, giữ vững các tiêu chí NTM là việc thường xuyên, lâu dài.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.A
Đại biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: V.A

Bên cạnh đó, quan tâm đến khâu quy hoạch theo định hướng đô thị trong tương lai; tiếp tục đầu tư nguồn lực để đầu tư, phát triển hạ tầng nông thôn. Một số ý kiến đề nghị địa phương, các ngành chức năng của tỉnh, huyện cần sớm giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại liên quan đến xử lý rác thải, giao thông...

Theo lộ trình 2021 - 2025, Quảng Nam phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đại Hiệp là xã đầu tiên của tỉnh được đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tác giả bài viết: VINH ANH

Nguồn tin: QNO